הצלה  1290
    1. ב"ה פרומי היקרה! מזל טוב מזל טוב! שתזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים בגאולה האמיתית והשלימה ובקודש הקודשים.

      טל רבקה
    *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
216 הצלה
טורין
ווטסאפ