האגודה 1290

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן בקרמן – שליח הרבי מה״מ בגילה, להולדת הבן. ולזקניהם ר' שמעון בקרמן – כפר חב"ד, ור' הירש פרבר – שליח הרבי מה״מ בגילה.

מזל טוב

משפחת ר' שבתאי מיכאלי – שליח בלוד, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג אביה למשפחת ר' עמנואל סלהוב – קריית אתא.

מזל טוב

למשפחת ר' מנדי ואסתי מעטוף – פתח תקווה, להולדת הבת. ולהוריהם – משפ' מעטוף, רמת השרון. משפ' ויצמן – נתיבות.

מזל טוב

למשפחת ר' ישעיהו וחנה וייסברג – רחובות, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' בן ציון וליבא גולד – נתניה, ור' יוסי ושרה וויסברג.

מזל טוב

למשפחת מסעוד ירושלים לבוא בנם הת' אהרון בקישורי השידוכין עב"ג חי' מושקא למשפחת ר' יעקב ומיכל מלכא – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהם וגילה כהן – קרית גת, לבא הבן הת' שלום דב הכהן בקשרי השדוכין עב"ג שילת  למשפחת ר' משה ומירב מעטוף – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ושירן מעטוף – נחלת הר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' טוב ואילנה מעטוף – נחל'ה, ור' מאיר והדסה יוסף – ברקת.

מזל טוב

למשפחת ר' משה ושושנה דיקשטיין – שלוחים באר שבע, לבוא הבן הת' חיים אברהם שמואל בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' שמריהו ושושנה שמחה הראל – נצרת עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק ורחל רחימי – בת ים, לבוא בנם הת' מנחם מענדל רחמן בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' משה ומיכל בן אור – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל א. הכהן כהן – ר"מ בישי"ג בצפת, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל יהונתן בנימין וזהבה אקסלרוד – פתח תקוה, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה למשפחת לרנר – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק ורבקה אצרף – כפר חב"ד, להולדת הבן. ולהוריהם: ר' שמואל ומלכה אצרף – רחובות. ר' מרדכי ורבקה טנג'י – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מאיר פרידמן – נצרת עילית, להולדת הבן. ולזקניהם משפחת פרידמן – גבעת שושנה, צפת, משפחת גולדפרב, מעלות.

מזל טוב

מזל טוב למשפחת ר' זמי ומלכה ליפסקר – כפר חב"ד' לבוא הבן הת' איציק בקשרי השידוכין עב"ג שיר למשפחת ר' יעקב ושרונה מרינובסקי – נס ציונה.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרן ויעל צדוק – חיפה, להולדת הבת חיה מושקא.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים דינוביץ – ירושלים, לבוא בנו הת' אליהו ברוך עב"ג סולטנה דבורה למשפחת ר' יוסף סיטבון – הר חומה ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' אלעד קנטור – שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לבת ים, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת קנטור – פתח תקוה.

מזל טוב

למשפחת ר' נועם ודבורי בלומשטיין – להולדת הבן. ולזקניהם: משפ' סט – קריית גת, משפחת בלומשטיין – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה ולאה חסקינד – ירושלים, לבוא הבן הת' דובי בקשרי השידוכין עב"ג מושקי למשפחת ר' יהודה ושושנה רוזנברג – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מוישי ונעמי ראזנער – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ראזנער – לוס אנג'לס, ומשפחת ווגובסקי -טורנטו קנדה.

מזל טוב

למשפחת דייטש – קיסריה, לבוא הבן הת' שלמה יהודה בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' שמעון ולס – בית שמש.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל ודניאלה בוכניק – רחובות, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל ורות נבון – רחובות, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת נבון – צפת, ומשפחת מסיקה – נחליאל.

מזל טוב

למשפחת ר' אלתר בצלאל קופצ'יק – שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א פונה, הודו, לבוא הבן הת' משיח בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' לירז בניסטי – שליח כ"ק אד"ש מה"מ כפר בתיה רעננה.

מזל טוב

למשפחת ר' אלחנן מישולובין – ביתר עילית, לבוא הבן הת' שלום בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' ישראל מיידנצ'יק – כפר חב"ד.