אגודה ירושלים

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ומושקא פישר – צפת, להולדת הבת, ולזקניהם: משפחת פישר – בני ברק, משפחת אוטינסקי – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מנדי וחני ביר – להולדת הבת מנוחה רחל. ולזקניהם: משפחת ר' מרדכי ואורית מינצברג – משפיע ישיבת חב"ד ביתר, משפחת ר' צבי וחנה ביר – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת הרב מנחם וגיטה וולפא – שלוחים לנתניה, לבוא הבן הת' יוסי בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' יחזקאל גדלי' ורבקה נפרסטק – פריז, צרפת.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק אלטרוביץ – בני ברק, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת אלטרוביץ – חיפה, ומשפחת כדורי – בני ברק.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים מאיר וחיה מושקא מפעי – להולדת הבת טובה חביבה. ולזקניהם: ר' אברהם ואהובה חנה מדויל – שלוחים ברמלה, ולמשפחת ר' עזרא וברכה מפעי – נחל'ה.

מזל טוב

למשפחת ר׳ מנחם מענדל ופייגא רבקה שוואב – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' רפאל וצביה שוואב – צפת. ומשפחת ר' שאול משה ויונה אליטוב – כפר סיטרין.

מזל טוב

לר' צביקה וחנה שטיינמץ – כפר חב"ד, להולדת הבן מנחם מענדל. ולזקניהם: משפחת ר' יצחק וחני שטיינמץ – כפר חב"ד, ומשפחת ר' בערל הכהן ונעמה פאשטער – ברינוא, צרפת.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים שניאור זלמן אופן – להולדת הבן. ולהורים: הרב יוסף יצחק אופן – משפיע בירושלים ובצפת, הרב יוסף יצחק פייגעלשטאק – רב קהילת חב"ד בבואנוס איירס, ארגנטינה.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן טל – שליח בבת שלמה, להולדת הבן. ולזקניהם ר' מנחם טל שליח הרבי מה"מ לחוף הכרמל. ולמשפחת אבני שלוחים למבוא חורון.

מזל טוב

למשפחת ר' מנדי וחיה מושקא פריד – ויסקונסין, להולדת הבת יהל. ולזקניהם ר' גרשון ומזל פריד – צפת, ור' אברהם וחדוה רומנו – ראשון לציון.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק ושושנה איידעלקאפ – קראון הייטס, לבוא הבן הת' מנחם-מענדל זאוויל בקשרי השידוכין עב"ג מושקי למשפחת ר' חיים מנחם מענדל הלוי ולאה חפר – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' בצלאל ואביטל אליאס – צפת, להולדת הבת חיה מושקא. ולזקניהם: משפחת ר' חיים יעקב ורחל אליאס – צפת, משפחת ר' לב ויעל ויסמן – כפר סבא.

מזל טוב

למשפחת ר' יהודה ודבורה לאה רוזנבאום – לוד, להולדת הבת. ולזקניהם: השליח הרב פנחס ומירי ממן – ראשל"צ. הרב ישראל דב ונעמי רוזנבאום – חיפה.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק גרוזמן – שליח הרבי מה"מ לראשון לציון, לבוא הבן הת' מרדכי בקשרי השידוכין עב"ג יעל למשפחת ר' דניאל פישר – חדרה.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור ושיינא סגל – שלוחים בכפר האורנים, להולדת הבן. ולזקניהם: גב' סגל – בני ברק, והרב אברהם ברוך פבזנר – רב קהילת חב"ד בפריז, צרפת.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד בער קלפמן  קראון הייטס, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג ליבי למשפחת ר' שאול רוזנבלט – ביתר עילית

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל גרונם גרינברג – טבריה, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' אריה גרינברג – שליח למזכרת בתיה, ר' שמואל גרוזמן – שליח למגדל.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור וגיטי אליאס – כפר חב"ד, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' אליהו וניצה אליאס – מגדל העמק, ר' שמעון ושרה – אייגרמן כפר חב"'ד.

מזל טוב

למשפחת הרב רושצקי – רב מועצה אזורית מבואות חרמון, לרגל בוא בנו הת' יחיאל יהושע בקשרי השידוכין עם נעמה למשפחת סקאבלא – כרמיאל.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל יצחק זלמנוב – קראון הייטס, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב – קראון הייטס; משפחת ר' לוי פריז – לונדון.

מזל טוב

למשפחת ר' זלמן ברקמן – שליח בלונדון, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת מרת שרה ברקמן – לונדון, ומשפחת ר' יוסף שימענוביץ – שליח בריו דה ז'נירו, ברזיל.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב יוסף ואלישבע ציקוושוילי – ביתר עילית, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' רחמים רפאל ציקוושוילי – ירושלים, ומשפחת ר' אברהם אוריאל – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים בנטוזה – חריש, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' משה בנטוזה – ליאון, צרפת, משפחת ר' יוסף קליין – כפר סבא.

מזל טוב

למשפחת ר' אורן וחנה רוזנברג – קרית גת, להולדת הבת. ולזקניהם ר' שלמה ופנינה אמזלג – עתניאל, גב' שושנה רוזנברג – חיפה.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד יצחק עזיזה – מנהל "בית חדש למדרש" תל אביב, לבוא הבן הת' שניאור זלמן בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' יהושע שמעוני – מנהל ת"ת בני מנחם חב"ד חולון.