אהלי תורה 1290

מזל טוב

למשפחת הרב ישראל יוסף הכהן ערנטרוי – צפת, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת הרב אברהם ברוך פבזנר – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראליק משה – צפת, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' בצלאל משה ומשפחתו – ירושלים, ר' חיים ששון ומשפחתו – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת הרב מנחם רחימי ורעייתו – צפת, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת הרב יצחק רחימי – משלוחי הרבי מה"מ בבת ים, משפחת הרב משה בן אור – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' איתמר ויעל אקר – רחובות, לרגל הולדת הבן יוסף יצחק. ולזקניהם: משפחת ר' דוד ולאה אקר – רחובות, משפחת ר' ציון ורבקה אסולין -ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור הורוביץ – כפר חב"ד, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' יעקב הורוביץ ראשון לציון, משפחת ר' אברהם שפינר – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד בר דיין – חיפה, להולדת הבת רבקה.

מזל טוב

למשפחת ר' יהושע שארף – ביתר עילית, לרגל בוא הבן הת' אלחנן בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' יגאל כספי – שליח במעלות.

מזל טוב

לר' שמואל חי ורעייתו חתן – נתניה, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: ר' אורן חתן ומשפחתו – קרית אתא, לר' ששון גבאי ומשפחתו – נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' משה בן הרוש – לוד, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' יהודה שוגר – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מאיר אהרן ורעייתו קריאף – באר שבע, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: ר' דניאל קריאף ומשפחתו – באר שבע, ר' שבתי אושקי ומשפחתו – שלוחי הרבי מה"מ – הרצליה.

מזל טוב

למשפחת ר' ארז קרלשנטיין – רחובות, לרגל בוא הבן הת' שמואל יוסף בקשרי השידוכין עב"ג הדס למשפחת ר' עמיאל פיש – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל ודולי אמיתי – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת אמיתי – אופקים.

מזל טוב

מזל טוב לחתן הת' שמואל יהודה זרביב – ביתר עילית, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחלי דרחי – אשקלון. ולזקניהם: משפחת ר' שמעון ורעייתו זרביב, משפחת ר' מרדכי ורעייתו דרחי.

מזל טוב

למשפחת ר' ליאור וחיה מושקא תורג'מן – נצרת עילית, להולדת הבת איילה רות. ולזקניהם: משפחת ר' שלום ופיבי ברק – נצרת עילית. משפחת ר' משה ואסתר תורג'מן – אשקלון.

מזל טוב

למשפחת ר' שרגא ונחמי כהן – כפר תפוח, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג הדס למשפחת ר' יהושוע וחנה וייס – בני ברק.

מזל טוב

לר' יחזקאל ושיינדי קירשנבוים – ירושלים, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' מנחם מאניש ונחמה קירשנבוים – ירושלים, ר' אפרים ושלומית פריימן – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' צבי רוכורגר – ראשון לציון, לרגל בוא הבן הת' מנשה בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' מנחם מענדל וועג – מגדל העמק.

מזל טוב

למשפחת ר' אורן ועינת רז – שלוחים בצ'יאפס, מקסיקו, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל ושטערני דייטש – שלוחי הרבי מה"מ בפתח תקווה, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: ר' שלמה חסקינד ומשפחתו – ירושלים, מרת שטערנא שרה דייטש.

מזל טוב

 

למשפחת הרב צבי ומאשע כץ – קרית גת, לרגל בוא בנם הת' דובי בקשרי השידוכין עב"ג הני למשפחת הרב השליח יוסף יצחק וזהבה סלונים – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' עופר קופרשמידט ורעייתו – כפר סבא, לרגל בוא בנם הת' משה ישראל בקשרי השידוכין עב"ג שטערנא למשפחת ר' נח ויספיש ורעייתו – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף קליין – בולטימור, לרגל הולדת הבת רבקה. ולזקניהם: משפחת ר' שמעון גרליק – שליח הרבי מה"מ לנהריה, משפחת ר' יצחק קליין -מנצסטר.

מזל טוב

למשפחת ר' מענדי וליבי פריימן – ירושלים, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב אברהם ורעייתו – לוד, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' צמח אברהם – ינוב, ולמשפחת ר' בועז אהרון – אלעד.

מזל טוב

למשפחת ר' נתנאל כהן – אופקים, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' יונה כהן – נצרת עלית, משפחת ר' אבנר אמיתי – אופקים.