גיל ברק 1290

מזל טוב

למשפחת ר' לוי ומלכי אוטינסקי – בני ברק, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יצחק אליהו וחנה אופנר – בני ברק, ר' דניאל וחוה אוטינסקי – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' יהודה ורחלי דיל – ביתר עילית, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' מרדכי ויוכבד דיל – ביתר עילית, ר' אליעזר ונעמי גבירץ – כפר גדעון.

מזל טוב

למשפחת ר' דובער פרבר  קרית שמואל, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' הירש פרבר, שליח כ"ק אד"ש מה"מ – גילה, ירושלים. הרב שלום דובער וולפא – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' אבישי וחגית רדזינר – קרית מלאכי, לבוא הבן הת' יקותיאל בקשרי השידוכין עב"ג אמונה למשפחת הרב יצחק-יהונתן ושרה כהן – קרני שומרון.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל אהרן ומושקא הגר – צפת, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יחיאל וברכה הגר – ירושלים. מרת רינה כהן-לייכטר – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת מגן לבוא הבן הת' דניאל בקשרי השידוכין עב"ג שיינא (נחמי) למשפחת מרום.

מזל טוב

לר' שלמה חיים ורעייתו דרורי – מושב ברקת, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' שמריה דרורי – נתניה, ר' חננאל מיפעי – מושב ברקת.

מזל טוב

למשפחת ר' משה פרבר – צפת – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' הירש פרבר, שליח הרבי מה"מ ומנכ"ל מוסדות חב"ד בגילה, ירושלים; משפחת ר' משה חיים ברנשטיין – נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהמי טייכמן – לונג איילנד, לבוא הבן הת' מני בקשרי השידוכין עב"ג מיכל למשפחת ר' דוד קסטנבאום – לוד.

מזל טוב

למשפחת ר' שמריה וסמדר שמח – נחלה הר חב"ד, לבוא הבן הת' מאור ישראל חי בקשרי השידוכין עב"ג אורה למשפחת ר' יצחק וחנה מרים בן עטר – בית שמש.

מזל טוב

לר' יוסף וטובה רוזנברג – ביתר עילית להולדת הבת. ולזקניהם: ר' ישראל וגנסיה רוזנברג – קרית מלאכי. ר' מאיר יחיאל ודיצה הרשקוביץ – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרן סמט – ירושלים, לבוא הבן הת' משה יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חני למשפחת ר' מנחם ויספיש – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת הרב משה אורנשטיין – נתניה, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי שידוכין עב"ג עדינה למשפחת ר' יוסף יצחק נפרסטק – כפר חב"ד.

מזל טוב

לר' מענדי וגולדי וובר – להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יודי ואלה ריבקין, ר' עידו ודליה וובר, ר' שמואל ושושנה ריבקין, ר' משה וחנה ינקוביץ.

מזל טוב

למשפחת ר' ראובן ויסבלך – לוד, לבוא הבן הת' יונתן בקשרי השידוכין עב"ג פרדיא גיטל למשפחת ר' ישעיהו כחבר  נוקדים.

מזל טוב

לר' דוד ולינויה קדוש – ראשון לציון, להולדת הבת. ולהורים: ר' אברהם ויפה קדוש – כפר חב"ד, גב' מרינה גמליאל.

מזל טוב

למשפחת ר' יהודה חמילבסקי – חיפה' לבוא הבן הת' שלום דובער בקשרי שידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' בנימין מסליס – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' אפרים סתהון – לונג איילנד, להולדת הבת שיינא שטערנא. ולזקניהם: משפחת ר' דניאל סתהון – שליח בחולון, ומשפחת ר' לוי יובנר – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל וחני בורנשטיין – ירושלים, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' בצלאל קופצ'יק – שליח הרבי בפונה הודו, לרגל בוא הבן הת' אביחי שילו בקשרי שידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' צפריר אנוש – משלוחי הרבי בגבעת שמואל.

מזל טוב

למשפחת ר' שוקי וחני גור – פתח תקווה, להולדת הבת חיה מושקא. ולזקניהם: משפחת גור – ביתר עילית, ומשפחת ר' דוד לירן – קרית שמואל.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ורעייתו קמינקר, שלוחים בניו ג'רזי – להולדת הבת.

מזל טוב

מזל טוב לת' מנחם מענדל צייטקין לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקא קוביטשיק.

מזל טוב

למשפחת ר' עמנואל וחיה מושקא מהאצרי – נחל'ה, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' מנשה מהאצרי – נחלת הר חב"ד, ר' יעקב נגר – יד בנימין.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהם זילברמן – שליח הרבי בתל אביב, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' אפרים זילברמן – קרית שמואל, ומשפחת ר' מרדכי דיל – ביתר עלית.