מזל טוב

למשפחת ר' מאיר וחנה מוזס – מגדל העמק, לבוא הבן הת' שניאור זלמן בקשרי השידוכין עב"ג חיה למשפחת אברהם ויפה אסייג – צפת.

מזל טוב


למשפחת ר' נתי ופייגי פריז – נחלת הר חב"ד, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' נתן ורחל לאה קנלסקי  – נחלת הר חב"ד. ור' אהרון וחיה פריז – פתח תקווה.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסי ואסתי הלפרין – חולון, להולדת הבן בשעטו"מ. ולזקניהם: ר' משה צבי ורעייתו הלפרין – ירושלים, ר' שלמה ומלכה סגל משלוחי הרבי מלך המשיח – עפולה.

מזל טוב

משפחת ר' ירחמיאל ריבקין – באר שבע, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' משה ריבקין – בית שמש. ר' תנחום בורושנסקי – באר שבע. הרב נחום קפלן – לוד. מרת שושנה ריבקין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' לוי מוזיקנט – כפר חב"ד, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יצחק מוזיקנט – כפר חב"ד, ומשפחת נפרסטק – צרפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי וחיה מושקא חזן – חולון, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' אברהם וסימה חזן – לוד, ר' יוסף שמואל והינדא גערליצקי – תל אביב.

מזל טוב

למשפחת ר' ראובן ודבורי אורבן – קרית אתא, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' צבי והדסה אורבן – קריית אתא, ר' משה וחסיה לוי – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק וזהבה סלונים – ירושלים, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג מושקא למשפחת ר' שלמה וחנה מרגולין – כפר חב"ד. ולזקניהם: הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי מד"א שכונת נחלת הר חב"ד – קרית מלאכי.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם והודיה פלג – קרית מלאכי, להולדת הבת. ולקניהם: ר' טוביה פלג – קרית מלאכי, ר' דוב זולדן  – זכרון יעקב.

מזל טוב

למשפחת ר' שלום ונעמי בר זוהר – עתלית, להולדת הבן. ולקניהם: ר' ירון בר זוהר – חיפה, ר' אבי טאוב  – נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' נחום וחני בורביץ – נתניה, להולדת הבן. ולקניהם: ר' חיים וצמרת בורביץ – קראון הייטס, ר' יוסף יצחק ועליזה נפרסטק – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל ליסון – נצרת עילית, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יוסף יצחק וציפורה ליסון, ור' יוסף חיים וחוה רוזנבלט – רב מועצה אזורית גליל תחתון.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל אמיתי – שליח בפלובדיב, בולגריה, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' אבנר ודניאלה אמיתי – אופקים. ור' משה והדסה טוויל – שתולים.

מזל טוב

למשפחת ר' אלכס ושרון ליטמנוביץ – יקנעם, לבוא הבן הת' דניאל מנחם בקשרי השידוכין עב״ג שירה חנה למשפחת הגב' שרה בר יהודה – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' דוב בער וחנה ערנטרוי – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ערנטרוי – ירושלים, ומשפחת וובר – קריית אתא.

מזל טוב

למשפחת ר' נחשון ורחלי הורביץ – נחלת הר חב"ד, להולדת הבת רותי.

מזל טוב

למשפחת ר' יוני ומושקי משה – נחלת הר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' אהרון ונעמי משה- הרצליה, ור' יוסף יצחק וצפורה ליסון – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק מאיר לבוא הבן הת' יששכר שלמה בקשרי השידוכין עב"ג אסתר למשפחת ר' אברהם יעקוב ויסוצקי – כפר חב"ד. ולזקניהם: מרת שינא רבקה בעלינאוו, ר' דוד רובינשטיין – קרית שמונה.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל וחיה נוטיק, שליח כ"ק אד"ש מה"מ לקניה, אפריקה – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' אהרן דוד נוטיק – צפת. משפחת ר' ישראל יצחק הלפרין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד ולאה אקר – רחובות, לבוא הבן הת' איתמר בקשרי השידוכין עב״ג יעל למשפחת ר' ציון ורבקה אסולין – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' אלעזר ורעייתו ולדמן – להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ולדמן – צפת, ומשפחת וויסגלס – קרית אתא.

מזל טוב

למשפחת ר' שמעון וביילא שיקלי – פריז צרפת, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג בת-שבע למשפחת ר' אברהם וחני (בֶּיַה) דריי – ביתר עילית.

מזל טוב

לר' שניאור זלמן ומושקא ציק – חיפה, להולדת הבת שיינא ברכה. ולזקניהם: ר' חיים וחנה ציק – בת ים, ור' אלתר אביגדור דוד ורחל טסלר – חיפה.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ושטערנא שרה הרוניין – נחלת הר חב"ד, להולדת הבת חנה. ולזקניהם: משפחת הרב אברהם ואסתר הרוניין – כפר סבא. משפחת ר' איל ונחמה צבי – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' אריה גרינברג, שליח כ"ק אד"ש מה"מ במזכרת בתיה לבוא הבן הת' יוסף יצחק בקשרי השידוכין עב"ג גאולה למשפחת ר' מנחם מענדל פרידמן שליח כ"ק אד"ש מה"מ בהר אדר.