כולל חב"ד 1290

מזל טוב

לחתן הת' מוטי קמינקר – עמנואל, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דינה הינדי – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף חיים ושולמית רחל אדרי – נתיבות, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהם מנשה כהן – אשקלון, לבוא הבן הת' יאיר שמואל בקשרי השידוכין עב"ג אורית למשפחת ר' אליעזר הנדווקר – מבוא מודיעין.

מזל טוב

לחתן הת' מורדי ביגיו לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דסי למשפחת ר' נס כרמון – גדרה.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב ושרה כץ – ירושלים, לבוא הבן הת' מוטי בקשרי השדוכין עב"ג רבקה למשפחת ר' מנחם ובלה קליינמן – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת ר' מוישי ומושקי סבויה – קראון הייטס, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יעקב סבויה – בית שמש, ור' פינחס ממן – שליח בראשון לציון.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל ואסתי דוידזון – צפת, להולדת הבת מרים. ולזקניהם: ר' אברהם ורבקה דוידזון – לוד, ר' משה ועדינה רובינשטיין – צפת

מזל טוב

למשפחת ר' שלוימי וחני ריזל – לוד, להולדת הבת סטערנא.

מזל טוב

למשפחת טובול – נתניה, לבוא הבן הת' לוי בקשרי השידוכין עב״ג חני למשפחת גבאי – נחלת הר חב״ד.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהם ודבורה לאה בכר – קרית גת, להולדת הבת מנוחה רחל. ולזקניהם: משפחת ר' רפאל בכר – באר שבע, ומשפחת ר' שמשון ישראלי – קרית גת.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל קראוס – מזכיר בד"צ קראון הייטס, לבוא הבן הת' לוי יוסף יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' דוד משה הכהן ערנטריי – ערד. ולזקניהם: ר' נפתלי קראוס – רחובות, ר' יעקב צבי הולצמן – קראון הייטס.

מזל טוב

לחת הת' בכור יוחנוב – קרית גת, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת דניארוב – רמלה.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל ואסתי לנצ'נר – עכו, להולדת הבן. ולזקניהם ר' יעקב לנצ'נר – רחובות, והרב שלמה יצחק פראנק – עכו.

מזל טוב

למשפחת ר' שלום בער וחיה שוחאט – קראון הייטס, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף ומלכה בטאשוילי – נחלת הר חב"ד, לבוא בנו הת' אפרים חיים עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' צבי ואסתר גלבר – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' עופר וחיה מיודובניק – צפת, לבוא הבן הת' שניאור זלמן בקשרי השידוכין עב"ג מור למשפחת ר׳ מרדכי ואירה גולדמן – בית דגן.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל ודבורה דורון – שלוחים בבת ים, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' טובי' דורון – בת ים ור' מנחם פרלשטיין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב סנגאוי – קרית גת, לבוא הבן הת' יוסף יצחק בקשרי השידוכין עב"ג שרה רייזל למשפחת ר' אשר גרשוביץ – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה ומרים מעטוף – כפר חב"ד, לבוא הבן הת' יחיאל בקישורי השידוכין עב"ג מירי למשפחת ר' זלמן ורבקה מנדלסון – וינה.

מזל טוב

למשפ' ר' שמואל וחנה רוזנפלד, פאסייק ניו-ג'רזי – להולדת הבת. ולזק' משפ' ר' מרדכי רוזנפלד, קראון הייטס, ולמשפ' ר' ישראל מאיר בריל, פאסייק ניו-ג'רזי.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק ושושנה חיה מושקא שיראל, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' טוב מעטוף נחל'ה, ור' ראובן נגריס – בני ברק.

 

מזל טוב

למשפחת ר' מנשה הלוי שטרנפלד – שליח בטלז סטון, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' שבח ושרה זלטופולסקי – שלוחי הרבי מה"מ באלמא אטא, לבוא הבן הת' דן בקשרי השידוכין עב"ג דינה למשפחת ר' ליפא וחיה רחל רויטמן – נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' לוי חרותי – להולדת הבת חנה.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרון בוטבול – שליח בקרית גת, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ר' שלמה בוטבול – שליח בקרית גת, ומשפחת לוין – באר שבע.