שטרנברג

מזל טוב

למשפחת ר' שמשון וגאולה טל שלוחי הרבי מלך המשיח בהוד השרון, לבוא בנם הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עם קיילא בלומה למשפחת ר' שלום דובער ונעמי צילה ניסילביץ' – צפת. ולזקניהם: ר' אברהם יוסף ולאה גליס – בני ברק, ר' בנימין וחוה אסתר טל – קרית ספר, אליהו ישראל וחיה קאופמן – כפר חב"ד, ומארע ניסילביץ' – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' נתן ואנה קרא-איוונוב – מעלה אדומים, להולדת הבת תאיר גאולה.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל אוחנה – עפולה, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת הרב יוסף חיים רוזנבלט שליח לגליל התחתון, לבוא הבן הת' מרדכי בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה למשפחת ר' יצחק ליפש – שליח בצפת.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים ניסלביץ' – שליח בארמון הנציב, ירושלים, לבוא הבן הת' אריה בקשרי השידוכין עב"ג מרים מושקא למשפחת ר' יוסי נבון – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' נתן ואפרת רבקה טסה – חדרה, להולדת הבת דבורה לאה. ולזקניהם: ר' חנן וורדה חסן – אלקנה, ומשפחת שקד – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק קניג – באר שבע, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' יעקב שמואל קניג – כפר חב"ד, ור' תנחום בורושנסקי – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת ר' מאיר שלמה ושטערנא שרה נפרסטק – נצרת עילית, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' יוסף יצחק ועליזה נפרסטק – כפר חב"ד, ר' משה וחנה זלמנוב – מגדל העמק.

מזל טוב

למשפחת הרב מיכאל לייב דוברי – צפת, לבוא הבן הת' שניאור זלמן ברוך בקשרי השידוכין, עב"ג לאה למשפחת טייב – בית שמש.

מזל טוב

למשפחת ר' ניצן טל הכהן כהן – חריש, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' אלעזר גדסי – קרית גת, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת גדסי – לוד, ומשפחת בס – קרית גת.

מזל טוב

לחתן הת' מנחם מענדל אברהם – קרית אתא, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אוריה שוחטמן קרן – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מענדי טייב – כפר חב"ד, להולדת הבת. ולהורים: ר' ישראל טייב – צפת, ור' שמעון ירדני  – שליח באזור.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב וחיה מושקא ברוך – להולדת הבן.

מזל טוב

לר' שמוליק וחנה ברכה שכטר – קראון הייטס, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת שכטר – כפר חב״ד, משפחת אייכנשטיין – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' גיל הכהן בליזובסקי – שליח בבאר שבע, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי שידוכין עב"ג הילי למשפחת גריצמכר – נחל"ה.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ובתיה לוי – מקסיקו, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' בועז שמואל ושושנית לוי – פלורידה, ולמלכה גל – רמת גן.

מזל טוב

למשפחת ר' אליעזר ולאה עטר – מעגלים, לבוא הבן הת' יוחאי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מרים למשפחת ר' בנימין ורחל ביטון – מנחמיה.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי ניסן ושרה רבקה קורנט – כפר תפוח, לבוא הבן הת' יצחק בקשרי השידוכין עב"ג שפרה למשפחת ר' שמואל אבא ועמליה דינרי – פתח תקווה. ולזקניהם: ר' יעקב וסלוה רייניץ – לוד, מרת אסתר קורנט – פרדס חנה, מרת דבורה דינרי – בני ברק, ור' אליעזר ושרה קובליו – פתח תקווה.

מזל טוב

למשפחת ר' בנצי ונחמה ברנדלר – להולדת הבת שיינא חסיה. ולזקניהם: משפחת ברנדלר – כפר חב"ד, ומשפחת גולדצויג – צפת.

מזל טוב

למשפחת הרב צמח אברהם – רב המושב ינוב, לבוא הבן הת' מנחם מענדל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הודיה בת ר' גדעון גוחפי – נחל'ה.

מזל טוב

למשפחת ר' נטע וחנית איכר – שלוחים בכפר גדעון, להולדת הבת הדר מושקא.

מזל טוב

למשפחת בלשניקוב – ירושלים לבוא הבן הת' מנחם מענדל עב"ג טובה סימה למשפחת ר' ישראל רוזנברג – נחלת הר־חב"ד

מזל טוב

לת' אהרן ברונזער – צ'ילה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרית שמעון – נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' דודי גבאי – ביתר עילית, להולדת הבת חיה מושקא.