נשי חב"ד 1290

מזל טוב

למשפחת ר' יהושע בנימין וחנה רבקה גולדמן – שלוחי הרבי בריו דה ז'נרו, לבוא הבן הת' שניאור זלמן בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' ברוך ושיינדל סלונים – שלוחי הרבי במודיעין.

מזל טוב

למשפחת ר' שמעון לסטר – טבריה, לבוא הבן הת' מיכאל בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' גבריאל בורדניק – נתיבות.

מזל טוב

למשפחת הרב שמעון יהודה פיזם – מנכ"ל ארגון 'התאחדות החסידים' ומשפיע בישיבת חח"ל צפת, לרגל הגיע בנו בכורו הת' ישראל ארי' לייב לגיל המצוות, שיזכה לגדול חיי"ל נאמן ומקושר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח.

מזל טוב

למשפחת ר' בראל ודבורה לאה אמיר – רחובות, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' איצ'ה לוי – הרצליה, ומשפחת אמיר – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מנדי ומלכה שפירו – ביתר עילית, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת הרב שמשון פיזם – שליח הרבי בגבעת התמרים-עכו ומנכ״ל מוסדות נפש חיה חב"ד בקריות, לבוא הבן הת׳ מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג שיינדל למשפחת הרב יוסף יצחק ברונשטיין – צפת. ולזקניהם: מרת פנינה פרלשטיין – קרית שמואל, הרב מנחם יעקב ורעייתו רייניץ – משפיע אנ"ש בלוד.

מזל טוב

למשפחת הרב יהודה בלוי – ביתר עילית, לרגל בא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי שידוכין עב"ג חני למשפחת הרב שלמה פלס – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יחימלך ופערל פרידמן – קראון הייטס, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ורחל חיה מוזס – צפת, לרגל הולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' שמעון ואדלה סיטבון – בית שמש, להולדת הבן. ולהוריהם: גב' דולי סיטבון – בית שמש, ר' דוד ומרים גדג' – בית שמש.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק וחיה מושקא אסמן – משלוחי הרבי בקייב, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: הרב משה ראובן ורעייתו אסמן – שליח הרבי והרב הראשי לאוקראינה, הרב יוסף אברהם ורעייתו פיזם – רב קהילת חב"ד בקרית שמואל ר"י תות"ל ומנהל תלמוד תורה "צבאות מנחם" בקריות.

מזל טוב

למשפחת הרב שלמה מרגליות – מנהל ניידות חב'"ד באה"ק, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת הרב שלום דובער הכהן ודינה רייכמן – קרית שמואל, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת הרב יצחק הכהן וחנה רחל ברנדלר – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי ודבורה לאה רוזנבלט – צפת, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: הרב יוסף חיים רוזנבלט ורעייתו – רב אזורי ושליח הרבי מה"מ לגליל התחתון, הרב יצחק ליפש ורעייתו – שליח הרבי מה"מ לצפת עיה"ק.

מזל טוב

למשפחת ר' אמיתי ורחל חרבי, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' גדליה כץ – שליח הרבי בקדימה, לרגל בוא הבן הת' שמעיה בקשרי השידוכין עב"ג חני למשפחת ר' לוי יצחק רסקין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת גרינוולד – כפר חב"ד, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג מיכל למשפחת ביג'יו – עינב.

מזל טוב

למשפחת המשפיע הרב זלמן נוטיק – ירושלים, לבוא הבן הת' מאיר בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת הרב מנחם טל – שליח הרבי מלך המשיח לעין איילה.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרן דוד קופציק – באר שבע, לרגל הולדת הבת שיינא. ולזקניהם: ר' קלונימוס קלמיש קופציק שליח הרבי – חדרה, ר' שמואל גרומך שליח הרבי – בית דגן.

מזל טוב

למשפחת ר' יוחאי דהאן – שלוחי הרבי מלך המשיח במושב כליל, לרגל הולדת הבת חנה רבקה.

מזל טוב

למשפחת הרב אלעזר גדז' – משלוחי הרבי בפלורידה, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת גדז – קרית אתא, משפחת שניידר וקירשנר – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' אלירן שלום – ירושלים, מנהל ישיבת תות"ל ראשל"צ, לבוא הבן הת' גד, בקשרי השידוכין עב"ג רעות למשפחת ר' גבריאל ועליזה לוי – נהריה.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ורעייתו ציק – נתניה, להולדת הבן. ולזקניהם: הרב חיים ציק ורעייתו – משפיע ושליח אד"ש לבת ים. הרב אלתר אביגדור דוד טסלר ורעייתו – חיפה, הרבנית לאה ציק – בת ים,  הרב צבי משי זהב ורעייתו – גבאי שיכון חב"ד ירושלים עיה"ק.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק ואיילת קבסה – ביתר עילית, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם לוי ורעייתו – חדרה, לרגל הולדת הבת.