מזל טוב

למשפחת ר' שי ואביגיל סוקניק – כפר חב"ד לבוא הבן הת' מנחם מענדל עב"ג נחמה למשפחת ר' משה צבי וחנה הלפרין – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף ורעייתו בניטה – קרית גת, לבוא הבן הת' אשר אברהם בקשרי השידוכין עב"ג מנוחה רחל למשפחת ר' אמנון ורעייתו יעקובוב – מאור עקיבא.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל ורחל גולדברג – רחובות, לרגל הולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת רובין – ירושלים, לבוא הבן הת' שי בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' משה בן אור – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן גרוזמן – צפת, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' שלום בער הניג – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד חורי – צפת, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג נחמה דינה למשפחת השליח ר' דוד סנדר הכהן רוזנפלד – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת הרב שמואל ורעייתו רבקין – כפר חב"ד, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג יעל למשפחת שאול ורעיתו וישצקי – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' משה ורעייתו נוטיק – מונטריאול, לבא הבן הת' מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חוה למשפחת ר' יחזקאל ורעייתו יפה – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' בערל הכהן ונעמה פאשטער – ברינוא, צרפת, לבוא הבן הת' לוי יצחק הכהן בקשרי השידוכים עב"ג יהודית למשפחת ר' שאול הלוי ומירי גורביץ – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ורעייתו הרוניין – נחל'ה, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת הרב אברהם ורעייתו הרוניין – כפר סבא, ולמשפחת ר' איל צבי ורעייתו – נחל'ה.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה מירוב ורעייתו – קרית שמואל, לרגל בא הבן הת' שמחה יעקב בקשרי השידוכין עב"ג חיה למשפחת ר' פנחס רויטמן ורעייתו – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' צבי מרקוביץ' – לוד, לרגל הולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה וחני מלכה – ישוב חשמונאים, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' שמעון ורעייתו מלכה – פתח תקווה, ור' דורון ורעייתו שוורץ – נחליאל.

מזל טוב

למשפחת ר' אהד בנימין ונרקיס פלד – קרית טבעון, לבא הבן הת' גולן בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' דן ודפנה יעקובי – קרית ים.

מזל טוב

למשפחת ר' חמי וליבי גדול – ביתר עילית, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: משפחת גדול – רעננה, משפחת טיישר – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה דוב זלמנוב – שליח כ"ק אד"ש בבודפשט הונגרי'ה, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב – קראון הייטס, משפחת ר' שניאור זלמן איידעלמאן – שליח כ"ק אד"ש בוינה אוסטריה.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק הרשקוביץ – נצרת עלית, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ר' מרדכי הרשקוביץ – ירושלים, משפחת ר' חיים קעניג – שליח ביישוב הושעיה.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב שוקרון – נתניה, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ר' שמעון שוקרון – מגדל העמק, משפחת הרב יוסף לויוב – נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' אפרים פישל קעניג ורעייתו – ירושלים, לבוא הבן הת' אהרן אברהם בקשרי השידוכין עב"ג לאה איטה גאולה למשפחת הרב שמעון ויצהנדלר ורעייתו – רמת גן.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל משה פרידמן – ראשון לציון, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: משפחת הרב יוסקה פרידמן – נחלת הר חב"ד, משפחת ר' יצחק מאיר סוסובר – ראשון לציון.

מזל טוב

למשפחת ר' זבולון שמחה קזידו – משלוחי הרבי בקייב, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: ר' גדליה קזידו ומשפחתו – גבעת זאב, ר' ישראל יוסף הכהן ערנטריי ומשפחתו – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' שאול ג'ובני ורעייתו – צפת, לבוא הבן הת' מאיר בקשרי השידוכין עב"ג נעמה למשפחת ר' שילה קיסר ורעייתו – בני ברק.

מזל טוב

למשפחת הר' מיכאל אדרעי – ירושלים, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ר' יוסף אדרעי – ירושלים, משפחת ר' אליעזר עטר – מעגלים.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה ושרה דהאן – מנחמיה, לרגל הולדת הבת רחל שיינא שתחי'. ולזקניהם: ר' דוד ועקנין ומשפחתו – מנחמיה, ר' אליהו דהאן ומשפחתו – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים מאיר ושיינדל נוימן – לונדון, לרגל הולדת הבת הדסה רבקה. ולזקניהם: ר' שמעון ורונית נוימן ומשפחתו – כפר חב"ד ב', ר' ירוחם ואסתר רסקין ומשפחתו – לונדון.