נשי חב"ד 1290

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל מיידנציק – כפר חב"ד, לבוא הבן הת' יצחק מאיר בקשרי השידוכין עב"ג חני למשפחת ר' שלום לבנהרץ – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' ברק ורעות חצרוני, להולדת הבת חנה.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל מזרחי – רחובות, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' איתן עקיבא – רחובות, ור' אהרון מזרחי – לוד.

מזל טוב

למשפחת ר' שלום דובער ונעמי צילה ניסילביץ – צפת, להולדת הבת שטערנא שרה. ולזקניהם: מרת מארע ניסילביץ' – נחל'ה, ר' אליהו ישראל וחיה איידל קאופמן – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' שולם וחני פבזנר  קראון הייטס, לבוא הבן הת' יצחק שלמה בקשרי השידוכין עב"ג רבקה, למשפחת השלוחים הרב שניאור זלמן ושטרנא שרה בלומנפלד – לימה, פרו.

מזל טוב

לר' חיים דוד וחיה מושקא לנדא – נחל'ה, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' שלמה זלמן לנדא – בני ברק, ר' שלום דובער מישולבין – נחל'ה.

מזל טוב

למשפחת ר' אליהו ומאיה סקורי – שלוחים בצרופה להולדת הבן. ולזקניהם: מרדכי ושושנה קציר – ירושלים, ושלומית סקורי – טירת הכרמל.

מזל טוב

למשפחת ר' יונה ישראל וצופית רוזנטל להולדת בתם בתיה שושנה.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם חזן – קרית אתא, לבוא הבן הת' דוד בקשרי השידוכין עב"ג רבקה למשפחת ר' שלמה מזרחי – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' יחזקאל נאבול – רחובות, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג מנוחה רחל למשפחת ר' מתיתיהו כהן – נהריה.

מזל טוב

למשפחת ר' בערל'ה לרנר – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת יוסוביץ – בני ברק, משפחת לרנר – נחל'ה.

מזל טוב

למשפחת ר' חנוך ושרה לנג – נחלת הר חב"ד, לבוא הבן הת' דוד ינון בקשרי השידוכין עב"ג שרי למשפחת ר' ישראל ומינדי גרינוולד – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד מנחם מענדל ברוך – להולדת הבן. ולזקניהם: ר' ישראל ברוך – מגדל העמק, ר' ברוך וילהלם – שליח הרבי לנהריה.

מזל טוב

למשפחת ר' עזרא ומרים מפעי – לוד, לבוא הבן הת' חגי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דסי ריצ'לר – לוס אנג'לס, קליפורניה.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד זכריה הלוי ולס – באר שבע, לבוא הבן הת' הת' שמעון בקשרי השידוכין עב"ג לאה מינצברג – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' משה זלמנוב – מגדל העמק, לבוא הבן הת' שמואל בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' טוביה דורון – בת ים.

מזל טוב

למשפחת יעקב ואסתר אייזנבך – ביתר עילית לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: ר' חיים יהודה – כפר חב"ד ור' שמעון אייזנבך – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל וחי' כהן – כפר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' בן ציון כהן – כפר חב"ד, ר' שמעון עווערס – שליח באמספורט, הולנד.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרון ודבורה לאה כהן – קרית מלאכי, להולדת הבת רבקה. ולזקניהם ר' אברהם וגילה כהן – קרית גת, ור' יששכר ואסתר דרחי – קרית מלאכי.

מזל טוב

לר' יהוסף גדליה וחנה וולפא – ירושלים, להולדת הבן. ולזקניהם: הרב שלום דובער ובלומה וולפא – יו"ר מכון "הרמב"ם השלם", ביתר עילית, ור' יעקב ורבקה הרשקופ – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת הרב מאיר מאירי – רב בית כנסת שערי גאולה קרית גת, לבוא הבן הת' חיים בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' שאול אקסלרוד – שליח בגבעת אולגה.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל ואסתי גרנובטר – קראון הייטס, להולדת הבת חיה מושקא.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מנדל ודבורה לאה אושקי – נתניה, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' דוד ומרגלית אושקי – שליח אד"ש מה"מ בשכונות עבר הירקון, תל אביב. ור' אברהם דוד ורחל אלמאלם – מגדל העמק.

מזל טוב

לת' אפרים הכהן כהן – נחלת הר חב"ד, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הינדי למשפחת ר' יצחק גורליק – שליח בקאזאן, רוסיה.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק מאיר נמירובסקי – לבוא הבן הת' שמואל בקשרי השידוכין עב"ג מנוחה רחל למשפחת ר' שלמה רבינוביץ.