האגודה 1290

מזל טוב

למשפחת ר' רז זאב הכהן ותהילה בליזובסקי – קצרין, להולדת הבת נחמה דינה. ולזקניהם: ר' גיל הכהן וסילבי בליזובסקי – שליח בבאר שבע. משפחת שלום – קצרין.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל וחיה זלדה נעמי לאלום – נתניה, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם יאיר ואורלי תם – להולדת הבת. ולזקניהם: ר' אליהו ומרגלית תם – רחובות, ור' עמנואל ושרית הלל – ברקת.

מזל טוב

למשפחת רוזנשטיין – חולון, לבוא הבן הת' אשר הכהן בקשרי השידוכין עב"ג אפרת הררי – מושב אחעיזר.

מזל טוב

למשפחת ר' צביקה רטובסקי – צפת, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג בתיה למשפחת ר' יעקב ריבק – בני ברק.

מזל טוב

למשפחת ר' בני נחום – שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ בשלומי, לבוא הבן הת' יוסף בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת מעטוף – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרן דוד וחנה בילא קופצ'יק – באר שבע, להולדת הבת אסתר פעריל. ולזקניהם: ר' קלונימוס קופצ'יק שליח אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לחדרה, ר' שמואל גרומך שליח אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לבית דגן.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן בקרמן – שליח הרבי מה״מ בגילה, להולדת הבן. ולזקניהם ר' שמעון בקרמן – כפר חב"ד, ור' הירש פרבר – שליח הרבי מה״מ בגילה.

מזל טוב

משפחת ר' שבתאי מיכאלי – שליח בלוד, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג אביה למשפחת ר' עמנואל סלהוב – קריית אתא.

מזל טוב

למשפחת ר' מנדי ואסתי מעטוף – פתח תקווה, להולדת הבת. ולהוריהם – משפ' מעטוף, רמת השרון. משפ' ויצמן – נתיבות.

מזל טוב

למשפחת ר' ישעיהו וחנה וייסברג – רחובות, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' בן ציון וליבא גולד – נתניה, ור' יוסי ושרה וויסברג.

מזל טוב

למשפחת מסעוד ירושלים לבוא בנם הת' אהרון בקישורי השידוכין עב"ג חי' מושקא למשפחת ר' יעקב ומיכל מלכא – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' אברהם וגילה כהן – קרית גת, לבא הבן הת' שלום דב הכהן בקשרי השדוכין עב"ג שילת  למשפחת ר' משה ומירב מעטוף – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ושירן מעטוף – נחלת הר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' טוב ואילנה מעטוף – נחל'ה, ור' מאיר והדסה יוסף – ברקת.

מזל טוב

למשפחת ר' משה ושושנה דיקשטיין – שלוחים באר שבע, לבוא הבן הת' חיים אברהם שמואל בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' שמריהו ושושנה שמחה הראל – נצרת עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק ורחל רחימי – בת ים, לבוא בנם הת' מנחם מענדל רחמן בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת ר' משה ומיכל בן אור – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל א. הכהן כהן – ר"מ בישי"ג בצפת, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל יהונתן בנימין וזהבה אקסלרוד – פתח תקוה, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה למשפחת לרנר – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק ורבקה אצרף – כפר חב"ד, להולדת הבן. ולהוריהם: ר' שמואל ומלכה אצרף – רחובות. ר' מרדכי ורבקה טנג'י – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מאיר פרידמן – נצרת עילית, להולדת הבן. ולזקניהם משפחת פרידמן – גבעת שושנה, צפת, משפחת גולדפרב, מעלות.

מזל טוב

מזל טוב למשפחת ר' זמי ומלכה ליפסקר – כפר חב"ד' לבוא הבן הת' איציק בקשרי השידוכין עב"ג שיר למשפחת ר' יעקב ושרונה מרינובסקי – נס ציונה.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרן ויעל צדוק – חיפה, להולדת הבת חיה מושקא.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים דינוביץ – ירושלים, לבוא בנו הת' אליהו ברוך עב"ג סולטנה דבורה למשפחת ר' יוסף סיטבון – הר חומה ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' אלעד קנטור – שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לבת ים, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת קנטור – פתח תקוה.

מזל טוב

למשפחת ר' נועם ודבורי בלומשטיין – להולדת הבן. ולזקניהם: משפ' סט – קריית גת, משפחת בלומשטיין – רחובות.