בראשיתה להוריד ב1 דצמבר

מזל טוב

למשפחת ר' מתתיהו ושרה גרנובטר – סינסנטי אוהיו, לבוא הבן הת' שמואל יוסף בקשרי השידוכין עב"ג דבורי למשפחת ר' אלי וחמדה ג'ייקובס – קליוולנד אוהיו.

מזל טוב

למשפחת ר' דניאל וחוה גרנובטר – קינגסטון פנסילבניה, להולדת הבן מרדכי שלמה.

מזל טוב

למשפחת ר' משה ומיכל נחמיאס – נחלת הר חב"ד, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק משרקי להולדת הבת הדס. ולזקניהם: ר' חיים משרקי – ירושלים, ר' שחר שאער – רחובות.

מזל טוב

למשפחת לוי ומושקי ליבעראוו – צפת, להולדת הבן. ולזקניהם ר' יוסף יצחק ליבעראוו – כפ"ח ב' שליח הרבי לארץ הקודש ומנהל 'מכון לוי יצחק'. ר' יוסף יצחק ברונשטיין – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' עמרם מנחם מענדל ודנה מרים בוטבול, שלוחים בבית חב"ד אזור התעשיה קרית גת, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' שלמה בוטבול – שליח בקרית גת, ומשפחת זליגמן – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' אפרים ואור סגל – פתח תקוה, להולדת הבן מנחם מענדל.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל וחי' מושקא שכטר, שלוחים בשכונת שפירא – בתל אביב, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' יוסף שכטר – קריית שמואל, ור' רפאל שוואב – מו"צ בק"ק חב"ד צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' אשר חביב – צפת, להולדת הבן מנחם מענדל. ולזקניהם: ר' גיל משה חביב – בית שאן, ור' אמנון מינס – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל ושירלי רותם – לוד, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' זאב בטקין – ביתר עלית, לבוא הבן הת' ראובן צמח אברהם בקשרי שידוכין עב"ג מנוחה רחל למשפחת ר' שבתאי פישר – שליח בגבעת שמואל.

מזל טוב

לר' מנחם מענדל וחנה מיידנצ׳יק – כפר חב״ד, להולדת הבת חיה מושקא. ולזקניהם: ר' נחמן מיידנצ׳יק – כפר חב״ד. ר' יוסף קורנט – פרדס חנה.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל והניה פרידמן – צפת, להולדת הבן צבי. ולזקניהם: משפחת ר׳ זאב פרידמן – צפת, ומשפחת ר׳ מרדכי שכטר – כפר חב״ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף וחנה לאה בנעט – ירושלים, להולדת הבת רחל פנינה. ולסבים: ר' יעקב יצחק הכהן בן חיים-שוורצבורד – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' יקותיאל יהודה ופייגי מיודובניק – צפת, להולדת בנם שמעון אהרן .ולהוריהם: ר' עופר מיודובניק – צפת, ר' בנימין שלמה חורושוכין – בני ברק.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן וחיה מושקא בכר – להולדת הבן. ולזקניהם: ר' רפאל וחדוה בכר – באר שבע, ור' שמואל ושרה מסיקה – נחליאל.

מזל טוב

למשפחת  ר' אשר ולאה ישראלי – קרית גת, להולדת הבת חנה הודיה. ולזקניהם: ר' שמשון וזוהר ישראלי – קרית גת, מרת רבקה ברכה בלוי – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי אושר – בני ברק, להולדת הבת חיה מושקא. ולזקניהם: ר' פנחס מאיר אושר – ירושלים, ר' אליהו דוד גולדמיץ – בני ברק.

מזל טוב

למשפחת ר' גיא ורבקה מלכה – נחלת הר חב"ד, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ואסתר נוטיק – קרית גת, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' דניאל ואילה אריאל – ביתר עלית, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' אבי ודבורה לאה רחמים – אור יהודה, להולדת הבת רבקה.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף וחנה דהן – עתניאל, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי שידוכין עב"ג חיה ברכה למשפחת ר' עזרא ישראל וציפורה משיח – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראליק ותמי משה – צפת, להולדת הבן מנחם מנדל. ולזקניהם ר' בצלאל משה – ירושלים. ר' חיים ששון – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר׳ שמעון מלכה – פתח תקוה לבוא הבן הת׳ שלמה בקשרי השידוכין עב״ג חני למשפחת ר׳ דורון שוורץ – נחליאל.