שטרנברג

מזל טוב

משפחת הרב סעדיה מעטוף – שליח ורב מושב ברקת, לבוא הבן הת' שלום בקשרי השידוכין עב"ג שיר למשפחת פרץ – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה בן ארויה – נתניה, לבוא הבן הת' ברוך בקשרי שידוכין עב"ג מנוחה רחל למשפחת אברהם הלוי לוי – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' שמשון וגאולה טל שלוחי הרבי מלך המשיח בהוד השרון, לבוא בנם הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עם קיילא בלומה למשפחת ר' שלום דובער ונעמי צילה ניסילביץ' – צפת. ולזקניהם: ר' אברהם יוסף ולאה גליס – בני ברק, ר' בנימין וחוה אסתר טל – קרית ספר, אליהו ישראל וחיה קאופמן – כפר חב"ד, ומארע ניסילביץ' – נחלת הר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' נתן ואנה קרא-איוונוב – מעלה אדומים, להולדת הבת תאיר גאולה.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל אוחנה – עפולה, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת הרב יוסף חיים רוזנבלט שליח לגליל התחתון, לבוא הבן הת' מרדכי בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה למשפחת ר' יצחק ליפש – שליח בצפת.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים ניסלביץ' – שליח בארמון הנציב, ירושלים, לבוא הבן הת' אריה בקשרי השידוכין עב"ג מרים מושקא למשפחת ר' יוסי נבון – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' נתן ואפרת רבקה טסה – חדרה, להולדת הבת דבורה לאה. ולזקניהם: ר' חנן וורדה חסן – אלקנה, ומשפחת שקד – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק קניג – באר שבע, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' יעקב שמואל קניג – כפר חב"ד, ור' תנחום בורושנסקי – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת ר' מאיר שלמה ושטערנא שרה נפרסטק – נצרת עילית, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' יוסף יצחק ועליזה נפרסטק – כפר חב"ד, ר' משה וחנה זלמנוב – מגדל העמק.

מזל טוב

למשפחת הרב מיכאל לייב דוברי – צפת, לבוא הבן הת' שניאור זלמן ברוך בקשרי השידוכין, עב"ג לאה למשפחת טייב – בית שמש.

מזל טוב

למשפחת ר' ניצן טל הכהן כהן – חריש, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' אלעזר גדסי – קרית גת, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת גדסי – לוד, ומשפחת בס – קרית גת.

מזל טוב

לחתן הת' מנחם מענדל אברהם – קרית אתא, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אוריה שוחטמן קרן – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' מענדי טייב – כפר חב"ד, להולדת הבת. ולהורים: ר' ישראל טייב – צפת, ור' שמעון ירדני  – שליח באזור.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב וחיה מושקא ברוך – להולדת הבן.

מזל טוב

לר' שמוליק וחנה ברכה שכטר – קראון הייטס, להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת שכטר – כפר חב״ד, משפחת אייכנשטיין – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' גיל הכהן בליזובסקי – שליח בבאר שבע, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי שידוכין עב"ג הילי למשפחת גריצמכר – נחל"ה.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ובתיה לוי – מקסיקו, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' בועז שמואל ושושנית לוי – פלורידה, ולמלכה גל – רמת גן.

מזל טוב

למשפחת ר' אליעזר ולאה עטר – מעגלים, לבוא הבן הת' יוחאי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מרים למשפחת ר' בנימין ורחל ביטון – מנחמיה.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי ניסן ושרה רבקה קורנט – כפר תפוח, לבוא הבן הת' יצחק בקשרי השידוכין עב"ג שפרה למשפחת ר' שמואל אבא ועמליה דינרי – פתח תקווה. ולזקניהם: ר' יעקב וסלוה רייניץ – לוד, מרת אסתר קורנט – פרדס חנה, מרת דבורה דינרי – בני ברק, ור' אליעזר ושרה קובליו – פתח תקווה.

מזל טוב

למשפחת ר' בנצי ונחמה ברנדלר – להולדת הבת שיינא חסיה. ולזקניהם: משפחת ברנדלר – כפר חב"ד, ומשפחת גולדצויג – צפת.

מזל טוב

למשפחת הרב צמח אברהם – רב המושב ינוב, לבוא הבן הת' מנחם מענדל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הודיה בת ר' גדעון גוחפי – נחל'ה.

מזל טוב

למשפחת ר' נטע וחנית איכר – שלוחים בכפר גדעון, להולדת הבת הדר מושקא.

מזל טוב

למשפחת בלשניקוב – ירושלים לבוא הבן הת' מנחם מענדל עב"ג טובה סימה למשפחת ר' ישראל רוזנברג – נחלת הר־חב"ד