מזל טוב

למשפחת ר׳ מענדי וחני הולצמן – לוד, להולדת בתם בשעטו"מ. ולזקניהם: ר׳ אורי וחני הולצמן, ביתר עילית, ר׳ נחום וגיטה רוקח, שיכון חב״ד לוד, הרב יעקב צבי הולצמן, קראון הייטס, הרב שלמה ומרים וייסברג, רמת שלמה ירושלים, הרב משה ופייגא ברונפמן, שיכון חב״ד לוד, גב׳ דינה רוקח, בני ברק.

מזל טוב

למשפחת ר' שמעון אייגרמן – כפר חב"ד, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג רחל בת ר' שמעון ולס – בית שמש.

מזל טוב

למשפחת ר' ישעיהו וובר – ירושלים, לבוא הבן הת' אלחנן בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' יעקב יוסף – קרית גת.

מזל טוב

למשפחת ר' עידו וחנה רבקה דאוס – ראש פינה, לרגל הולדת הבת חיה מושקא.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ומרגלית בלוך – לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: הרב שבתאי בלוך ומשפחתו – צפת, הרב ישראל דוד רביץ ומשפחתו – בני ברק.

מזל טוב

למשפחת הרב נחום חיים פרקש ורעייתו – לרגל הולדת הבן מנחם מענדל. ולזקניהם: ר' אברהם שמואל פרקש ומשפחתו, ר' שמשון שואן ומשפחתו.

מזל טוב

למשפחת ר' גרשון פקטור – ביתר עלית, לרגל בוא הבן הת' לוי יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' אפרים זילברמן – קרית שמואל.

מזל טוב

למשפחת ר' יועץ רידי – נס ציונה, לרגל בוא הבן הת' נריה שלמה בקשרי השידוכין עב"ג ציפורה למשפחת ר' רפאל גוחפי – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם עמוס מושקוביץ – כפר חב"ד, לרגל בוא הבן הת' שלום דובער בקשרי השידוכין עב"ג חיה למשפחת ר' שמואל שלמה ליפשיץ – מגדל העמק.

מזל טוב

למשפחת ר' דורון ודיאמנט ברגר – אלעד, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי עובדיה – ירושלים, לרגל בוא הבן הת' יוסף חיים חננאל בקשרי השידוכין עב"ג רבקה למשפחת ר' יאיר בס – קרית גת.

מזל טוב

למשפחת ר' חגי אוריאן – צפת, לבוא הבן הת' מנדי בקשרי השידוכין עב"ג הודיה למשפחת כהן צמח -חולון.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל ורעייתו מעטוף – עמנואל, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' עובדיה ורעייתו מעטוף – לוד, ומשפחת כנרת סעיד – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' חיים לייב ארטובסקי – מוסקבה, לרגל הולדת הבת אסתר פעריל. ולזקניהם: ר' אלכסנדר ישראל ארטובסקי ומשפחתו – מוסקבה, ר' תנחום בורושנסקי ומשפחתו – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת ר' רפאל יוסף זלמן אושר – איתמר, לרגל הולדת התאומים.

מזל טוב

למשפחת הרב אדיר ורעייתו סלמה – שלוחי הרבי מה"מ לשכונת רביבים בראשון לציון,  לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד אושקי – תל אביב, לרגל בוא הבן הת' אברהם שלום בקשרי השידוכין עב"ג מנוחה רחל למשפחת ברדוגו – מגדל העמק.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף חיים שפירא – ירושלים, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' יצחק שפירא – ירושלים, ומשפחת ר' הוד דוד אריה – קרית גת.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל הכהן ופייגי פאשטער – ברינוא צרפת, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' בערל הכהן ונעמה פאשטער – ברינוא צרפת, ומשפחת ר' בנימין וויטא גרין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת בלולו – קרית יובל ירושלים, לרגל הולדת הבת חי'ה מושקא.

מזל טוב

למשפחת ר' נתנאל ניסים ורעייתו אלון – נתניה, לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: משפחת אלון – נתניה, שליח הרבי הרב דוד בקוש ומשפחתו – בית אל.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יהודה ונחמה ליפש – נחלת הר חב"ד, לבוא הבן הת' ישעי'ה בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' יצחק ואלישבע מוזיקנט – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' ניסן משה הכהן וחני ווייספיש – קראון הייטס, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' אהרון מרדכי הכהן ווייספיש – מנשסתר, אנגלי'ה, משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב – קראון הייטס.

מזל טוב

למשפחת ר' מענדל דוד טובול – נחלת הר חב"ד, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' אברהם טובול – נתניה, משפחת ר' מסעוד קרסנתי – תל ציון.

מזל טוב

למשפחת ר' שמואל ורעייתו טייכמן – קראון הייטס, להולדת הבת