מזל טוב

למשפחת ר' מנדי ומלכה שפירו – ביתר עילית, להולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת הרב שמשון פיזם – שליח הרבי בגבעת התמרים-עכו ומנכ״ל מוסדות נפש חיה חב"ד בקריות, לבוא הבן הת׳ מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג שיינדל למשפחת הרב יוסף יצחק ברונשטיין – צפת. ולזקניהם: מרת פנינה פרלשטיין – קרית שמואל, הרב מנחם יעקב ורעייתו רייניץ – משפיע אנ"ש בלוד.

מזל טוב

למשפחת הרב יהודה בלוי – ביתר עילית, לרגל בא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי שידוכין עב"ג חני למשפחת הרב שלמה פלס – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' יחימלך ופערל פרידמן – קראון הייטס, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ורחל חיה מוזס – צפת, לרגל הולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' שמעון ואדלה סיטבון – בית שמש, להולדת הבן. ולהוריהם: גב' דולי סיטבון – בית שמש, ר' דוד ומרים גדג' – בית שמש.

מזל טוב

למשפחת ר' יוסף יצחק וחיה מושקא אסמן – משלוחי הרבי בקייב, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: הרב משה ראובן ורעייתו אסמן – שליח הרבי והרב הראשי לאוקראינה, הרב יוסף אברהם ורעייתו פיזם – רב קהילת חב"ד בקרית שמואל ר"י תות"ל ומנהל תלמוד תורה "צבאות מנחם" בקריות.

מזל טוב

למשפחת הרב שלמה מרגליות – מנהל ניידות חב'"ד באה"ק, להולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת הרב שלום דובער הכהן ודינה רייכמן – קרית שמואל, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת הרב יצחק הכהן וחנה רחל ברנדלר – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי ודבורה לאה רוזנבלט – צפת, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: הרב יוסף חיים רוזנבלט ורעייתו – רב אזורי ושליח הרבי מה"מ לגליל התחתון, הרב יצחק ליפש ורעייתו – שליח הרבי מה"מ לצפת עיה"ק.

מזל טוב

למשפחת ר' אמיתי ורחל חרבי, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' גדליה כץ – שליח הרבי בקדימה, לרגל בוא הבן הת' שמעיה בקשרי השידוכין עב"ג חני למשפחת ר' לוי יצחק רסקין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת גרינוולד – כפר חב"ד, לרגל בוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג מיכל למשפחת ביג'יו – עינב.

מזל טוב

למשפחת המשפיע הרב זלמן נוטיק – ירושלים, לבוא הבן הת' מאיר בקשרי השידוכין עב"ג חנה למשפחת הרב מנחם טל – שליח הרבי מלך המשיח לעין איילה.

מזל טוב

למשפחת ר' אהרן דוד קופציק – באר שבע, לרגל הולדת הבת שיינא. ולזקניהם: ר' קלונימוס קלמיש קופציק שליח הרבי – חדרה, ר' שמואל גרומך שליח הרבי – בית דגן.

מזל טוב

למשפחת ר' יוחאי דהאן – שלוחי הרבי מלך המשיח במושב כליל, לרגל הולדת הבת חנה רבקה.

מזל טוב

למשפחת הרב אלעזר גדז' – משלוחי הרבי בפלורידה, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת גדז – קרית אתא, משפחת שניידר וקירשנר – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' אלירן שלום – ירושלים, מנהל ישיבת תות"ל ראשל"צ, לבוא הבן הת' גד, בקשרי השידוכין עב"ג רעות למשפחת ר' גבריאל ועליזה לוי – נהריה.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ורעייתו ציק – נתניה, להולדת הבן. ולזקניהם: הרב חיים ציק ורעייתו – משפיע ושליח אד"ש לבת ים. הרב אלתר אביגדור דוד טסלר ורעייתו – חיפה, הרבנית לאה ציק – בת ים,  הרב צבי משי זהב ורעייתו – גבאי שיכון חב"ד ירושלים עיה"ק.

מזל טוב

למשפחת ר' יצחק ואיילת קבסה – ביתר עילית, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם לוי ורעייתו – חדרה, לרגל הולדת הבת.

מזל טוב

למשפחת ר' נדב ותהילה זיגמן – בני ברק, להולדת הבת חיה מושקא.

מזל טוב

למשפחת ר' גור ארי יהודה לורבר – שליח הרבי מלך המשיח, בופלא, ניו יורק, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת הרב יהושע לורבר – כפר חב"ד. משפחת הרב יוסף יצחק מוניץ – שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, בופלא, ניו יורק.

מזל טוב

לר' דורון אורן ומשפחתו – שליח הרבי מה"מ במרכז ירושלים, לרגל הולדת הבן.

מזל טוב

למשפחת ר' צבי מנשה וביילא ולנר – כפר חב"ד, לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' אורי ורחל מרטון – צפת, משפחת ר' שחר וזיוה ולנר – בני ברק.