בראשיתה להוריד ב1 דצמבר

מזל טוב

למשפחת ר' נסים ומיטל קרויטורו – באר שבע, להולדת הבת דבורה לאה.

מזל טוב

למשפחת גורפינקל – ביתר עלית לבוא הבן הת' יוסף יצחק בקשרי שידוכין עב"ג נחמה למשפחת אנדרוטשק – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' בר וטוהר אמסלם – רחובות, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' דוד ותקוה כהן – רחובות, ר' יצחק ומזל אמסלם – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' אריה רובין – שליח באלונה, להולדת הבת חנה רבקה. ולזקניהם: ר' זאב בן ציון – ירושלים.

מזל טוב

לר' ברוך וחיה נוטיק – ביתר עילית, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת נוטיק – ירושלים, ומשפחת לנדאו – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל הרצל – שליח בארבל, להולדת הבת אסתר פעריל. ולזקניהם: הרב ישעיהו הרצל – רב העיר נצרת עילית, ור' תנחום בורושנסקי – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת השליח ר' אפרים בלוי – מוסקבה, רוסיה, להולדת הבן.

מזל טוב

לר' יודי וחני אמיתי – ביתר עילית, להולדת בתם רבקה. ולהוריהם: ר' מני וקורין אמיתי – אלעד. ר' גרשון ומיכל פקטור – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' אלחנן משה נחמנסון – נחלת הר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם: משפ' ישראל ריבר – נחל'ה, משפחת נחמנסון – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' מנשה וחני כהן  נתניה, להולדת הבת רבקה.

מזל טוב

למשפחת ר' עידן ודבורה מגור – להולדת הבת מנוחה רחל. ולזקניהם: ר' אברהם ויפה קדוש – כפ"ח, ר' רפאל ואסתר מגור – עפולה.

מזל טוב

למשפחת ר'  יוסף יצחק ורבקה קדוש – להולדת הבת חנה. ולזקניהם: ר' משה ויפה בניטה – קרית מלאכי, ר' אברהם ויפה קדוש – כפ"ח.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד שלמה ריבר – קרית אתא, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג נחמה דינה למשפחת ר' אליהו ישראלי – עמנואל.

מזל טוב

למשפחת דינרי – פתח תקוה לבוא הבן הת' לוי יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' שאול הלפרין (עמרמי) – צפת. ולזקניהם: משפחת ר' מאיר פרידמן – חצור הגלילית.

מזל טוב

למשפחת ר' לוי יצחק ומושקא מור יוסף – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' ישראל ניסן מור יוסף – חצור הגלילית. משפחת ר' מנחם אסולין – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' ברוך ויהודית כהנא – קרית גת, לבוא הבן הת' שניאור זלמן בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' משה צבי וחנה הלפרין – ירושלים. ולסבא: הרב ישעיהו הרצל – רב העיר נצרת עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' שלמה וחנה רייניץ – כפר חב"ד, להולדת הבת. לזקניהם: משפחת ר' מנחם יעקב רייניץ – לוד, משפחת ר' חיים אליעזר הכהן רייכמן – כפ"ח.

מזל טוב

למשפחת ר' שניאור זלמן ורבקה לוין – רחובות, להולדת הבת. ולזקניהם ר' אריה לוין -רחובות, ר' משה תמרי – צפת.

מזל טוב

לר' מנחם מענדל ודבורה זלמנוב – שלוחים בקוסטנאי, קזחסטאן, להולדת הבת. ולזקניהם: ר' משה וחנה זלמנוב – שליח במגדל העמק, ר' אליעזר אליהו וברכה חנה ויינר – שליח בבית שמש.

מזל טוב

למשפחת ר' דניאל גרוס – שליח במושב בית עריף, להולדת הבת חיה מושקא.

מזל טוב

למשפחת כהן – כפר סבא, לבוא הבן הת' יונתן בקשרי שידוכין עב"ג חנה למשפחת ר' שמריה דרורי – שליח הרבי מה"מ שליט"א לשכונת רמת חן נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' דניאל מוסטר – נתניה – להולדת הבת רבקה. ולזקניהם: מרת סיגלית אודנץ – רחובות. משפחת ר' ששון גבאי – משפיע בישיבת חב"ד נתניה.

מזל טוב

למשפחת ר' לוי ומושקי אליאס – להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ר' אליהו וניצה אליאס – מגדל העמק, ור' יוסי ושרה רבקה ליפש – חיפה.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי שכטר – כפר חב"ד, לבוא הבן הת' שניאור בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' שלמה טאלר – ירושלים עיה"ק.

מזל טוב

לר' שניאור זלמן ורבקה מטוסוב – להולדת הבת, ולזקניהם הרב ראובן מטוסוב – שליח הרבי ללשכה, פריז צרפת.