הצלה  1290

מזל טוב

למשפחת ר' מאיר וצרויה סקעת – אלעד, לבוא הבן הת' אביחי בקשרי השידוכין עב״ג אסתי למשפחת ר' יוסף יצחק ורבקה מחפוץ – נחל'ה.

מזל טוב

לר' אהרן ומושקי כהן – כפר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' דובער ונחמה כהן – נחלת הר חב"ד. ור' דוד ובלה זילברשטרום – כפר חב"ד.

מזל טוב

למשפחת ר' מרדכי הרשקוביץ – ירושלים, לבוא הבן הת' יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' חיים צבי קעניג – הושעיה.

מזל טוב

למשפחת ר' אביתר ושרה שלר – להולדת הבן. ולזקניהם: ר' אליעזר ואסתר שלר – גילה, ירושלים. ר' מיכאל וצילה בוקצ'ין – יצהר.

מזל טוב

למשפחת ר' ישראל וביילי קוביטשעק – להולדת הבן לוי. ולזקניהם: משפחת קוביטשעק – ירושלים. משפחת וירט – קרית אתא.

מזל טוב

למשפחת ר' יעקב כהנא – כפר חב"ד, לבוא הבן הת' מנחם בקשרי השידוכין עב"ג חוי למשפחת ר' ברוך ליפקין – מרחבי'ה.

מזל טוב

למשפחת ר' ראובן בורושנסקי – ירושלים, להולדת הבת אסתר פעריל. ולזקניהם: ר' תנחום בורושנסקי – באר שבע. מרת מתל'ה שניאורסון – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' יחיאל צנעני – קרית מלאכי, לבוא הבן הת' רועי בקשרי שידוכין עב"ג חנה למשפחת הרב רפאל שוואב – צפת.

מזל טוב

למשפחת ר' משה הלר – להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ר' יחזקאל הלר – ירושלים, ומשפחת ר' איל עיני – כפר חב"ד.

מזל טוב

לר' מענדי וחיה ברקוביץ' – ראש פינה, להולדת הבת. ולזקניהם הרב שלמה ועטי ברקוביץ' – רב קהילת חב"ד ראש פינה, ור' שמואל ובלה בריכטא – נצרת עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל וחיה מושקא דורון – בית שמש, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' מיכאל דורון – שליח בעפולה, ר' שמעון כהן – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' נסים ומיטל קרויטורו – באר שבע, להולדת הבת דבורה לאה.

מזל טוב

למשפחת גורפינקל – ביתר עלית לבוא הבן הת' יוסף יצחק בקשרי שידוכין עב"ג נחמה למשפחת אנדרוטשק – ירושלים.

מזל טוב

למשפחת ר' בר וטוהר אמסלם – רחובות, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' דוד ותקוה כהן – רחובות, ר' יצחק ומזל אמסלם – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' אריה רובין – שליח באלונה, להולדת הבת חנה רבקה. ולזקניהם: ר' זאב בן ציון – ירושלים.

מזל טוב

לר' ברוך וחיה נוטיק – ביתר עילית, להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת נוטיק – ירושלים, ומשפחת לנדאו – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' מנחם מענדל הרצל – שליח בארבל, להולדת הבת אסתר פעריל. ולזקניהם: הרב ישעיהו הרצל – רב העיר נצרת עילית, ור' תנחום בורושנסקי – באר שבע.

מזל טוב

למשפחת השליח ר' אפרים בלוי – מוסקבה, רוסיה, להולדת הבן.

מזל טוב

לר' יודי וחני אמיתי – ביתר עילית, להולדת בתם רבקה. ולהוריהם: ר' מני וקורין אמיתי – אלעד. ר' גרשון ומיכל פקטור – ביתר עילית.

מזל טוב

למשפחת ר' אלחנן משה נחמנסון – נחלת הר חב"ד, להולדת הבן. ולזקניהם: משפ' ישראל ריבר – נחל'ה, משפחת נחמנסון – רחובות.

מזל טוב

למשפחת ר' מנשה וחני כהן  נתניה, להולדת הבת רבקה.

מזל טוב

למשפחת ר' עידן ודבורה מגור – להולדת הבת מנוחה רחל. ולזקניהם: ר' אברהם ויפה קדוש – כפ"ח, ר' רפאל ואסתר מגור – עפולה.

מזל טוב

למשפחת ר'  יוסף יצחק ורבקה קדוש – להולדת הבת חנה. ולזקניהם: ר' משה ויפה בניטה – קרית מלאכי, ר' אברהם ויפה קדוש – כפ"ח.

מזל טוב

למשפחת ר' דוד שלמה ריבר – קרית אתא, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג נחמה דינה למשפחת ר' אליהו ישראלי – עמנואל.

מזל טוב

למשפחת דינרי – פתח תקוה לבוא הבן הת' לוי יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' שאול הלפרין (עמרמי) – צפת. ולזקניהם: משפחת ר' מאיר פרידמן – חצור הגלילית.