אגודה ירושלים
  • פרוייקט מיוחד: ערב לבבות • "ראביי מנורה"

    בזמן הדלקת נרות חנוכה, יחד עם כל המשפחה זה הזמן לקרוא יחד סיפור חסידי והוראה לפועל מרבותינו נשיאנו • חב"ד אינפו שמח להגיש פרוייקט חנוכה מיוחד. מידי יום נפרסם סיפור חסידי עם ווארט והוראה למעשה בפועל • באדיבות 'בית משיח' • נר שלישי

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339