גיל ברק 1290
  • ערב לבבות • אור בלב החושך

    בזמן הדלקת נרות חנוכה, יחד עם כל המשפחה זה הזמן לקרוא יחד סיפור חסידי והוראה לפועל מרבותינו נשיאנו • חב"ד אינפו שמח להגיש פרוייקט חנוכה מיוחד. מידי יום נפרסם סיפור חסידי עם ווארט והוראה למעשה בפועל • באדיבות 'בית משיח' • נר שישי

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300
כללית 500