בית משיח 1290
  • נחשף בארכיון המדינה: בקשת ויזה למלווה הרבי

    ישיבת תורת אמת מבקשת מהרבנות הראשית ויזה דחופה עבור הרב חיים אליעזר העבער מכיוון ש"ברצונו לעלות לארץ הקודש בלוויית וחברת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש". לבסוף תוכנית המסע של אדמו"ר הריי"צ בוטלה, אך המלווה הרב העבער נסע לארץ הקודש, ולאחר שהכין את הקרקע, הביא גם את משפחתו לארץ הקודש. המסמך מתוך ארכיון המדינה, ואותר בסיוע ר' אליעזר מקובצקי. מאת שניאור זלמן ברגר לסיפור המלא

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300