• מלחמת העולם הראשונה בזווית חב”דית: תרע”ד הארץ

    היום מציינים ברחבי העולם מאה שנים לסיום מלחמת העולם הראשונה • המלחמה הקשה הטילה צל כבד גם על עיירה קטנה ורחוקה, ליובאוויטש שמה, ומוראותיה גרמו לעזיבתו של אדמו”ר הרש”ב את ליובאוויטש, ובכך הוסרה העטרה והורם הנזר מעם בירת הממלכה החב”דית • סקירה מרתקת על הזווית החב"דית למלחמה הגדולה • לקריאה

    בעקבות המלחמה נעזבה העיירה ליובאוויטש
i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מעלות 300