דפי המלך 1290
  • מלאה הארץ: בטאון למחשבת החסידות

    מרכז חמ"ש הפועל להפצת תורת החסידות, הוציא לאור את הגליון הראשון של "מלאה הארץ – בטאון למחשבת החסידות", ובו מאמרי עיון והגות בחסידות ובתולדות רבותינו נשיאינו, לצד רשמים ומראות מחמישים נקודות אור של כוללים ללימוד חסידות ברחבי הארץ, כמו גם רב שיח מרתק של רבני הכולל ותלמידיו • לצפיה בגיליון

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל