גיל ברק 1290
  • מלאה הארץ: בטאון למחשבת החסידות

    מרכז חמ"ש הפועל להפצת תורת החסידות, הוציא לאור את הגליון הראשון של "מלאה הארץ – בטאון למחשבת החסידות", ובו מאמרי עיון והגות בחסידות ובתולדות רבותינו נשיאינו, לצד רשמים ומראות מחמישים נקודות אור של כוללים ללימוד חסידות ברחבי הארץ, כמו גם רב שיח מרתק של רבני הכולל ותלמידיו • לצפיה בגיליון

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300
כללית 500