מרומים 1290
  • מגרשי הספורט מוכנים לקבל פני משיח

    במשך מאות ואלפי שנים היו משחקי הספורט ואולמות הפנאי בבחינת 'לתוהו בראה'. פירסום בשורת הגאולה והגואל בשנים האחרונות גילה את מטרתם האמיתית כאשר ר' גרשון פריד והרב בצלאל קופצ'יק מינפו את הפעילות על ידי מקומות שכאלו •  'לא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה' • לקריאה

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל