עוף ירו 1290
  • כן, ריאלי לחלוטין לחיות גאולה!

    בדבר מלכות של השנים נ"א ונ"ב, מרומם אותנו הרבי לגבהים בשני קווים מקבילים • למדנו את ה'דבר מלכות' השבועי עם הרב שלום שפירא, ראש כולל אברכים במנהטן וניסינו להבין מה חידש הרבי בשבת זו בציר הזמן הגאולתי של חורף תשנ"ב •  באדיבות מגזין 'בית משיח' • לקריאה

i
נשי חב"ד 720*500
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עוף ירו 339 עלה בתאריך 07/09/17
תכשיטי המלך 300
קריות 300