• "הייתי בהלוויית אדמו"ר הריי"צ ובקבלת הנשיאות של הרבי"

    מעטים הם האנשים החיים עמנו שנכחו בהלוויית אדמו"ר הריי"צ נ"ע, ובמעמד ההיסטורי שהתקיים שנה לאחר מכן, בעת אמירת המאמר הראשון וקבלת הנשיאות באופן רשמי על ידי הרבי מלך המשיח • אחד מהם הוא הרב שלמה לונדנר שי', מישישי חסידי ויז'ניץ, תושב בני ברק, שבפגישה עמו השבוע, החזיר את גלגל הזמן כמעט שבעים שנה לאחור • היסטוריה בהתהוותה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300