ילד מיוחד 1290
  • הופיע: גליון 'למען ילמדו' לחודש תמוז

    במערכת 'למען ילמדו' ממשיכים להפתיע, השבוע רואה אור הגליון השני של המכון שהציב לעצמו למטרה לחזק את מבצע תורה בקרב אנ"ש חסידי חב"ד. נושא החודש הינו החשיבות והצורך של כל אברך חסידי ובמיוחד השלוחים בכושר' ותעודת רב מסודרת • לצפיה בעלון

i
ילד מיוחד
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300
סגל 300