ילד מיוחד 1290
  • גוט יום טוב: תשעים שנה לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז

    חסידי חב"ד מציינים הערב תשעים שנה לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, בו יצא לחירות כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ממאסרו ברוסיה הסובייטית, "בעוון" הפצת היהדות. על פי הוראותיו של כ"ק אדמו"ר מה"מ, ייערכו התוועדויות בכל ריכוזי חב"ד, שינוצלו להתעוררות בדרכו של בעל השמחה • לסיפור המאסר והגאולה

i
ילד מיוחד 500
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300
סגל 300