מצות אנ"ש 1290
  • אתרוג: כתבת פרופיל על השליחה ביפן • לקריאה

    הירחון "אתרוג" למורים דתיים לאומיים היוצא אחת לחודש, ערך בחודש האחרון כתבה מקיפה ומרתקת עם הרבנית אפרת אדרעי רעייתו של הרב בנימין אדרעי שלוחי הרבי מלך המשיח בטוקיו, יפן. הכתבה סוקרת את 18 שנות פעולתם במדינה, ההכתרה של בעלה לראשות המדינה, חינוך הילדים בבית הספר המיוחד ועוד • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן