אגודה ירושלים
  • תמונת הלילה

    ביום שישי, ערש"ק פרשת ויצא, נתלה ברחוב קינגסטון שלט גדול ומרשים עם ציטוט מתוך נוסח קידוש לבנה, המזכיר לעוברים ושבים תושבי שכונת קראון הייטס על העניין של עריכת קידוש לבנה במוצאי השבת ברוב עם הדרת מלך כפי הוראתו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339