גיל ברק 1290
  • סניף תשיעי לישיבת ערב בקראון הייטס

    ישיבת ערב 'יהודה קלמן' על שם המרא דאתרא הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה פותחת את החורף עם סניף חדש. עקב התרחבות שכונת המלך קראון הייטס פתחו המארגנים סניף תשיעי בבית הכנסת 'אנשי משה' • לתמונות

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300
כללית 500