אגודה ירושלים
  • סניף תשיעי לישיבת ערב בקראון הייטס

    ישיבת ערב 'יהודה קלמן' על שם המרא דאתרא הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה פותחת את החורף עם סניף חדש. עקב התרחבות שכונת המלך קראון הייטס פתחו המארגנים סניף תשיעי בבית הכנסת 'אנשי משה' • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339