בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • סניף תשיעי לישיבת ערב בקראון הייטס

    ישיבת ערב 'יהודה קלמן' על שם המרא דאתרא הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה פותחת את החורף עם סניף חדש. עקב התרחבות שכונת המלך קראון הייטס פתחו המארגנים סניף תשיעי בבית הכנסת 'אנשי משה' • לתמונות

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300