• סניף תשיעי לישיבת ערב בקראון הייטס

    ישיבת ערב 'יהודה קלמן' על שם המרא דאתרא הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה פותחת את החורף עם סניף חדש. עקב התרחבות שכונת המלך קראון הייטס פתחו המארגנים סניף תשיעי בבית הכנסת 'אנשי משה' • לתמונות

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל