בית משיח 1290
  • מעמד סיום מרגש לצעירים בחדר אור מנחם

    לצד המעמד הגדול למסיימי הכיתות הגבוהות בחדר אור מנחם בקראון הייטס, התקיים מעמד סיום נפרד לילדים הקטנים מהכיתות הנמוכות. שנת הלימודים בחדר אור מנחם ארוכה באופן משמעותי מכל מוסדות החינוך, וזאת על פי דבריו של הרבי מלך המשיח לקצר ככל האפשר את ימי החופש • לתמונות

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300