אגודה ירושלים
  • הדור הבא » אלפי ילדי קראון הייטס במעמד עוצמתי

    צבאות השם בשכונת המלך קראון הייטס יזמו מעמד מרגש, הבוקר, בחזית בית חיינו. מייד לאחר ששלוחי הרבי מלך המשיח מרחבי תבל סיימו להצטלם בתמונה המסורתית, נעמדו יחד כל ילדי המוסדות הלומדים בשכונת המלך. את המעמד יזם ר' שימי ויינבאום מצבאות השם העולמי לרגל יום הבהיר ר"ח כסלו. צלם חב"ד אינפו אהרל'ה קרומבי תיעד » לתיעוד

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339