שטרנברג
  • בשכונה מתכוננים לחג הגאולה

    במרכז רחוב קינגסטון נתלה היום שלט ענק מאיר עיניים, לרגל חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, תשעים שנה לשחרורו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ מגלותו בשנת תרפ"ז.

i
צבאות השם
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300