בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • ילדי קעמפ אור מנחם בשבת אצל הרבי

    עשרות חיילי צבאות ה' המשתתפים בקעמפ אור מנחם בהרי הפוקונוס, הגיעו לבית חיינו – 770 כדי לשהות בד' אמות דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח בשבת קודש כ' מנחם אב. ביום שישי, דקות לפני כניסת השבת, נעמדו הילדים לתמונה משותפת עם צוות הקעמפ ומנהל מוסדות אור מנחם הרב מנחם מענדל הכהן הענדל • לתמונות

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו