hope 1290
  • צבאות השם: הרישום לסניפים גם במוקד הטלפוני

    לאחר פניות רבות של הורים, מכאן ואילך יהיה אפשרות להרשם למועדון הסניפים של תנועת הנוער צבאות ה' באה"ק, גם באמצעות מוקד טלפוני ולא רק באתר צבאות השם. המוקד יעבוד כל יום בין 17:00-19:00 במספר טלפון: 077.4405206, זאת בנוסף לאפשרות רישום באתר צבאות השם www.th770.co.il

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי