hope 1290
  • עיתון 'במחנה צבאות השם' מסכם שנה משודרגת

    עיתון הילדים החב"די הוותיק של תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש, שקיבל מענות וברכות מהרבי מלך המשיח, חוגג בימים אלו שנה לשדרוג המיוחד. במערכת העיתון מציינים בסיפוק רב שנה מלאה מאז קיבל העיתון שדרוג משמעותי. בכל חודש יוצאים שני עיתונים שהאחד מהם מוגש כמגזין איכותי, 68 עמודים מלאים בתוכן חסידי מרתק • להצטרפות חייגו 3628*

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי