מצות אנ"ש 1290
  • כ"ז אדר: חיילי צבאות ה' יתאחדו ליום זעקה עולמי‎

    במלאות 26 שנה ליום ז"ך אדר א' תשנ"ב – "את חליינו הוא נשא" ועדיין לא נושענו! ועל פי דברי כ"ק אד"ש מה"מ פעמים רבות "ובזעקך יצילוך קיבוציך" (ישעיהו נ"ז, י"ג) "ודבר ברור שינצחו במלחמה זו" (שיחת ש"פ דברים ה'תשמ"ו), ישתתפו חיילי צבאות ה' בכל מוסדות החניוך באה"ק, בכנס של "תורה, תפילה וצדקה" בדרישה להבאת הגאולה תיכף ומיד • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן