גיל ברק 1290
  • הגיליון החודשי של חיילי קעמפ אורו של משיח

    גם בחלוף הזמן, חיילי קעמפ 'אורו של משיח' – 'ממשיכים להילחם'. זה המוטו שממשיך את הקעמפ על פני כל השנה כולה, עד להשלמת המשימה – הבאת הגאולה האמיתית והשלימה. וכרגיל, עד התגלותו המידית של הרמטכ"ל -הרבי שליט"א מלך המשיח – במשרדי מערכת 'ממשיכים להילחם' לא נחים לרגע. ואף בחודש זה, השקיע המשרד בעלון חסידי ומרתק • להורדת הגליון

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300
כללית 500