hope 1290
  • תן ת"ל. ומטר • מנדי ערד בטור אישי

    אחים יקרים, צפתים אוהבים ואהובים, הרבי תובע מאיתנו להיות 'עוסק במצוות', זה עסק שלנו. לא של צוות הישיבה. רכשת מטר? נפלא! תמשיך. תפיץ את הבשורה הלאה. היה חדור מטרה • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה של הרבי • הרב מנדי ערד, בוגר הישיבה בצפת מגיש טור אישי

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי