• שנאה און-ליין: הכה במשיחיסטים והצל את הכפר

    מותר לחלוק בשאלות של פרסום הגאולה, אפשר גם להתווכח על נושא של פתיחת מוסדות מתחרים משני צדדי המתרס וכל צד רשאי כמובן להטיח בצד השני שהוא "נלחם נגד הרבי" • אז מה אסור לעשות? אסור להסית ולשסות את הציבור איש ברעהו, ובודאי שאסור לעשות את זה רק כדי לגרוף רווח צדדי • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300