אהלי תורה 1290
  • שלא תשתכח בשורה מישראל 

    השבוע, בש"פ משפטים תנש"א, הודיע לנו הרבי שליט"א כי "המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה" וכעת "צריכה רק להיות קבלת מלכותו על ידי העם". בדוגמת רבי חייא ואבנר בן נר – זכינו גם בדורנו לחסידים אכפתיים הפועלים בהתמסרות עילאית לפרסום המשיח ובשורתו במרחב הציבורי בארה"ק • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300