שטרנברג
  • שלא תשתכח בשורה מישראל 

    השבוע, בש"פ משפטים תנש"א, הודיע לנו הרבי שליט"א כי "המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה" וכעת "צריכה רק להיות קבלת מלכותו על ידי העם". בדוגמת רבי חייא ואבנר בן נר – זכינו גם בדורנו לחסידים אכפתיים הפועלים בהתמסרות עילאית לפרסום המשיח ובשורתו במרחב הציבורי בארה"ק • לקריאה

i
לידר 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300