דפי המלך 1290
  • צדקת ארץ ישראל היא שעמדה לנו

    זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. דבר ראשון זה המקום להודות לה' על כל רחמיו וחסדיו. חסדי ה' כי לא תמנו. למרות מסע הרדיפות שנמשך שנים נגד הרב שלום דובער הלוי וולפא ו"המטה להצלת העם והארץ" בגלל רצונם להשתיק בכח את קול האמת הזועק על שלמותה של ארץ ישראל. אתמול, לעיני כל העולם כולו, למורת רוחם של הפרקליטות, בית המשפט פסק בצורה ההחלטית ביותר שפעולותיו של הרב וולפא הם חוקיות לחלוטין • ר' שבתי ויינטראוב בטור על הזיכוי במשפט • לקריאה

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל