אהלי תורה 1290
  • פיניטו לה תשרי – ויווה אל טראבחו

    בהתוועדות בשבת האחרונה קם אחד המקורבים ואמר 'כבוד הרב, תמיד אתם אומרים שזה הזמן הכי מסוגל. בראש השנה אמרתם זה הכי חשוב משפיע על כל השנה, ביום כיפור אמרתם, אחר כך הושענא רבא אמרתם זה הכי חשוב, אחר כך שמחת תורה, ועכשיו שבת בראשית. מתי זה נגמר? • טורו השבועי של שניאור חביב באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300