בית משיח 1290
  • עתה ידעתי: הרמזים לפני הסתלקות הרבנית

    שלושים שנה חלפו מאז האירוע המר והנמהר ביום כ"ב שבט תשמ"ח, היום בו הסתלקה הרבנית מרת חיה מושקא ע"ה. רק לאחר מעשה ראו החסידים את הרמזים הרבים בשיחות הקודש ובהנהגותיו הקדושות של הרבי. מה פשר סיום היחידות במילים "פני מלך חיים"? ומה הקשר לרבנית דבורה לאה שמסרה נפשה עבור אילן החסידות? עיונים בשיחות ובין השורות שנאמרו לפני שלושים שנה • לקריאה

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300