מרומים 1290
  • עבודה מוצלחת מתחילה בקושי • טור חינוך

    השבת אנו קוראים את פרשת בראשית, בה מסופר על סדר בריאת העולם. כל עבודה טובה וקדושה שלנו דומה לסדר בריאת העולם. קודם אנו צריכים לזכור שבראשית אלוקים ברא את השמים ואת הארץ, הקב"ה בורא ויוצר הכל, והעבודה נעשית דווקא על ידינו לביצוע רצונו של ה' • טור חינוך מאת חיה גילר • לקריאה

    אילוסרטציה
i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל