הצלה 1290
  • מקדש מעט בחדר הפרטי של הילד והילדה

    בבואנו מפרשת תרומה לפרשת תצווה בו התורה עוסקת בבניית המשכן, מורה הרבי מלך המשיח שלכל ילד וילדה צריך להיות בית מקדש קטן בחדרו הפרטי. הרבי מייחס לכך חשיבות רבה ביותר, וכך אומר הרבי מה"מ בשיחתו הק' בשבת פרשת משפטים תשמ"ז: "באתי לעורר ולזרז עוד הפעם בבקשה כפולה..שכל אחד ואחת מילדי ישראל, בכל מקום שהם, יעשה מחדרו הפרטי, מטתו ושולחנו כו' "מקדש מעט" – בית של תורה, חפילה וגמילות חסדים" • לקריאת ההוראות המפורטות בנושא

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי