• מהלכה למעשה: צעדים מעשיים בתחילת עבודת מוסד השליחות

    הפעולות הטכניות הנדרשות כדי להפעיל את המסגרת הניהולית של מוסד השליחות, בעלי התפקידים הדרושים לנו להתחלת פעילות מבצעית של המוסד ועל המבנה הארגוני של מוסד שליחות • טור מקצועי מאת הרב שמריה הראל • לקריאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300