hope 1290
  • כלים לניהול נכון של המערכת הכספית בבית ובמוסד

    בהמשך למאמר הקודם, במאמר הקודם התחלנו לעסוק בכסף, כמרכיב בסיסי במערכת השליחות, החל בהבנה מהו כסף, מדוע חשוב לנהלו ומהם המרכיבים הקיימים במערכת הכספית. היום נלמד על כלים לניהול נכון של המערכת הכספית בבית ובמוסד השליחות, ובכללם: תזרים מזומנים, תקציב וקבלת החלטות כספיות • טור שבועי מאת שמריהו הראל – עבודה מתוכננת מצליחה יותר • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי