• יסוד החינוך – התקשרות באהבה מדודה

    כאשר האב והאם מעניקים לילדים את כל מבוקשם ביד רחבה בחסד חינם, מבלי לחלק בין ילד טוב יותר לילד שלעת עתה התנהגותו אינה מתוקנת, הרי שבניגוד למקובל, הדבר אינו מביא לקשר אמיתי בין הילד להורים, ואדרבה, הדבר יכול לגרום לילד להתנהג בצורה מרדנית ולהתנהג במידות רעות, מכיון שאינו מבין את ההבחנה שבין מעשיו הטובים למעשיו הפחות טובים • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יינות ירושלים