hope 1290
  • יסודות החינוך: כיצד להעיר את הילד בבוקר?

    כל הורה יודע שיש שני סוגי בקרים. יש בוקר ובו הילד/ים מתעורר/ים, עם מצב רוח טוב. הילד מתלבש לבדו, עם חיוך רחב, עושה כל מה שמתבקש לעשות, ורץ בשמחה לחיידר. לעומת זאת ישנו בוקר ובו הילד/ים מתעורר/ים, עם הבעת פנים חמוצה, או גרוע מכך – עם בכי. פיהם מלא תלונות על כל דבר, ושום דבר לא הולך כמו שאמור להיות בבית יהודי שמח • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי