נשי חב"ד 1290
  • 'יחי אדוננו' בפומבי ובפרסום – על אחריות הרבי 

    מי כמו הרבי מודע למשמעות עידוד שירת יחי בפומבי, מי כמו הרבי יודע ומבין את תוצאותיו, השלכותיו ומסקנותיו של עידוד זה בקרב החסידים, בקרב כלל ישראל וכל אנשי הדור • אחריות, זו מילת המפתח. אין ספק! הרבי אחראי למעשיו ועידודיו • טור מאת משיח פרידמן, במלאות ז"ך שנים לט"ו אייר תנש"א • לקריאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300