מצות אנ"ש 1290
  • כ"ה אדר: יום הולדת 30 למבצע יום הולדת

    היום, כ”ה באדר, ימלאו שלושים שנה ל”מבצע יום הולדת” – השיחות המיוחדות, הפרסום, הפירוט וההוראות למעשה על מהותו ועניינו של יום ההולדת ועל סדר ההנהגה בו. שיחות והוראות שנאמרו והוגהו ע”י כ”ק אדמו”ר מלך המשיח בקשר לכ”ה באדר, יום ההולדת של הרבנית הצדקנית ע”ה • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן