אור יהודה 1290
  • טור תגובה • הורים, היזהרו בבניכם

    בעקבות פרסום המכתב הבוקר של א' השלוחים שקרא למחנכים לשים לב אל הילד, ושיתף את הקוראים בחוויה אישית עם בנו • ר"מ מא' הישיבות בארץ פנה למערכת האתר בטור תגובה בו הוא מציג את הצד השני של המטבע, וקורא לכם: "הורים, הזהרו בבניכם" • לקריאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אור יהודה 300
כינוס 300