נשי חב"ד
  • ומלכי גואל שארית, מעודד שירה עשירית • קינות לכבוד הגאולה

    חידוש מרענן לו זכינו בתשעה באב, הוא אותו חיבור מוצלח על הקינה "אש תוקד בקרבי" קינה המתארת סיטואציות שונות ממצב הביש אליו נקלע עם ישראל בתקופת החורבן "בצאתי מירושלים" – לעומת האירועים שפקדו אותם בתקופה הזוהרת "בצאתי ממצרים" הקינה מסתיימת בתקווה והתפילה "ששון ושמחה ונס יגון ואנחה – בשובי לירושלים" ועל יסוד סיום זה חיבר א' החסידים קטעים תואמים לזמננו זה, "אצייר בדמיוני ואפקח עיני בשובי לירושלים" • לקריאה

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300