בית משיח 1290
  • הרב לנדא: מי יכול לוותר על זכות נפלאה זו?

    ברגעים אלו, הבה נתעורר כולנו! על כל אחד ואחד הזכות והחובה לתמוך ולהיות שותף בבניין הישיבה וכך יזכה הוא ובני ביתו בכל העניינים הנפלאים שיוצאים ונפעלים מד' אמות של "תומכי תמימים". ועל ידי זה שכל אחד נוטל את חלקו ורוכש מטר או מספר מטרים בבנין, נחשב הוא כאילו הוא עצמו הקים ובנה את כל בניין הישיבה הקדושה של הרבי • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה • לקריאת דבריו של הרב יצחק אייזיק לנדא

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300