שטרנברג
  • הרב לבקיבקר: תורה וצדקה – במטר אחד

    כל מי שזכה ללמוד בישיבתנו צריך לדעת ולהפנים שכרגע מדובר במערכה על ביתו שלו ועל ביתם של ילדיו ואף נכדיו, הן זהו בית אביך, מפה יצאת לקבוצה ופה ילמדו ילדיך ונכדיך בעז"ה. הישיבה שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו ומזה נגזרת המחויבות העמוקה של כולנו להירתם למענה במיוחד ברגעים אלו • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה • לקריאת דבריו של המשגיח הראשי הרב שלמה זלמן לבקיבקר

i
צבאות השם
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300