אהלי תורה 1290
  • הרב וילשאנסקי: בבנים של הרבי – לא ניתן לפגוע!

    יצאנו בימים אלה למערכה כבירה של גיוס המוני לרכישת בניין הישיבה והשטחים מסביב – לחיזוקה וביסוסה. והנני בא בקריאה של חיבה לתלמידים בוגרי הישיבה, הורי תלמידים בעבר ובהווה, ידידים, כלל אנ"ש, וכל מי שהישיבה של הרבי יקרה לליבו • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה • לקריאת דבריו של ראש הישיבה הרב יוסף יצחק וילשאנסקי

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300