שטרנברג
  • הרב ארנשטיין: עשיר שהביא קרבן עני לא יצא…

    לא מספיק שתהיה מחובר לישיבה 'בכל נפשך' ותאהב את הצוות והרבנים 'בכל לבבך', הקשר לישיבה צריך גם להתבטא 'בכל מאודך', כי מתי יודעים שהקשר לקב"ה הוא קשר אמיתי? כשהוא לא נעצר ב'בכל לבבך' וב'בכל נפשך' אלא מגיע גם ל'בכל מאודך', ל'אדם קרוב אצל ממונו' • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה • לקריאת דבריו של המשפיע ראשי הרב משה ארנשטיין

i
צבאות השם
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300