אהלי תורה 1290
  • הרב ארנשטיין: עשיר שהביא קרבן עני לא יצא…

    לא מספיק שתהיה מחובר לישיבה 'בכל נפשך' ותאהב את הצוות והרבנים 'בכל לבבך', הקשר לישיבה צריך גם להתבטא 'בכל מאודך', כי מתי יודעים שהקשר לקב"ה הוא קשר אמיתי? כשהוא לא נעצר ב'בכל לבבך' וב'בכל נפשך' אלא מגיע גם ל'בכל מאודך', ל'אדם קרוב אצל ממונו' • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה • לקריאת דבריו של המשפיע ראשי הרב משה ארנשטיין

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300