אהלי תורה 1290
  • הרב אופן: כל אחד מוצא את עצמו שייך לישיבה

    בניין הישיבה של הפנימיה עומד בסכנת סגירה וצריכים להציל את המוסד! לכן יש מבצע התרמה וזה מצווה רבה וגדולה מאוד שלכל אחד יהיה חלק בבניין של הישיבה, לכל הפחות מטר בעבור סכום השווה לכל נפש, וכל המוסיף הרי זה משובח • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה • לקריאת דבריו של המשפיע הרב יוסף יצחק אופן

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300