ילד מיוחד 1290
  • מה קורה עם הצעירים בליובאוויטש אחרי ג' תמוז?

    הרב יהושע דובראווסקי ע"ה, היה משרידי דור דעה, איש הגות וספר. לפני מספר שנים הוא העלה את רשמיו אודות התמימים, חיילי בית דוד שנולדו וגדלו אחרי ג' תמוז תשנ"ד • ומי יודע? אולי? אולי בזכות כזה המון-עם בלע"ה של "אנשי-חיל" של הרבי, חדורים באור התורה והאמונה והטהורה – יפעלו גם על אלה שלעת-עתה נתונים להשפעות קיצוניות ביותר שבעטיים הם מוכנים כעדר עיור להטיח באותם בחורים נפלאים… אינני רוצה לפרט • לקריאה

    צעירים בליובאוויטש. ארכיון
i
ילד מיוחד 500
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300
סגל 300