hope 1290
  • הסיפור שטרם סופר: המשפיע הרב מיכאל טייב • טור מרגש

    "אחרי שינה חפוזה, תוך סיבוב ראשי על הכר מצד לצד, התעוררתי. נטלתי ידיי, התארגנתי ומיהרתי ל'זאל' הישיבה. בעודי מנסה ללמוד, רחמים עצמיים הציפו וכמעט הטביעו אותי בים סוער. 'איזה עסק ביש! מה אני אומר לאבא שיתקשר וישמע אותי נחנק מדמעות? ואז התקרב אליי הרב יוסף יצחק וילשאנסקי, ראש הישיבה. "איך ישנת?" שאלני בחיוך אבהי חם. התביישתי לענות… "בוא איתי", אמר קצרות. הלכתי אחריו" • הצטרפו עכשיו להצלת הישיבה של הרבילטור המלא

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי