אגודה ירושלים
  • הנוער שלא מתרפק על "הזמנים הטובים"

    הרב יהושע דובראווסקי ע"ה, היה משרידי דור דעה, איש הגות וספר. לפני מספר שנים הוא העלה את רשמיו אודות התמימים, חיילי בית דוד שנולדו וגדלו אחרי ג' תמוז תשנ"ד • אין הם עוסקים בחקירות או מקשים קושיות, הם אפילו לא מתרפקים בנוסטלגיה על "הזמנים הטובים" שהיו. אך הברק הזוהר כמשי בעיניהם מעיד כאלף עדים, שהם מתראים, מרגישים, ומתענגים עם העיקר לשמו הגיעו הנה לאחר הכנות ארוכות • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339