אתחלתא 1290
  • המהפכה שהוחמצה – ממתינה רק לנו

    כהמשך למכתבו הראשון של הרבי שליט"א לראש הממשלה דוד בן גוריון – אודותיו סיפרנו בהרחבה בטור הקודם – שיגר אליו הרבי מכתב נוסף, מדהים ומאלף, שהטור הנוכחי מוקדש להתבוננות בתוכנו אליבא דנפשיה • דמו בנפשכם את התנהלות המדינה והממשלה, מערכות החינוך והתרבות וכלי התקשרות – מונהגים בדרך התורה והמצוות ועל פי רצון הקב"ה ביד נביאו, הרבי מלך המשיח שליט"א • טורו השבועי של משיח פרידמן, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

i
אתחלתא 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שימי
כינוס 300