בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • בין הוראה כללית למענה פרטי

    כעבור ימים ספורים מפארבריינגען השבת עתיר-הגילויים – נדהמו החסידים למצוא את הגילוי הנשגב שהתנוצץ במרכזה ובשיאה של השיחה המוגהת • וכיצד מלמד אותנו הרבי לא להתבלבל בין הנדרש מכל אחד ואחת מאיתנו – בהוראותיו הכלליות ובשיחותיו המוגהות, לבין מענותיו הפרטיים שנמסרו לעסקנים מסוימים במענה לשאלתם הספציפית? • טורו השבועי של משיח פרידמן, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300
עדי עד – ו' כסלו