מרומים 1290
  • איך אפשר להשתנות באמת?

    מתי משתנים דברים? יש ווארט חסידי על אחת מארבע הלשונות של גאולה שאמר הקב"ה לבני ישראל "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים", שמפרש את המילה "סבלות" מלשון של "סבלנות" • דברים דומים שמענו מהרבי בקשר לגלות הנוכחית. הרבה פעמים, דברים משתנים רק כשנגמרת לנו הסבלנות אליהם • טור מאת הרב זאב קרומבי • לקריאה

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל